Situationsrapport fra skrubbefiskeriet på Aralsøen

 

 
Levende Hav Nyheder Aralsk den 19.2.2002

Fiskeriet efter skrubber foregår om vinteren på den is-belagte sø. Fiskerne borer en lang række af huller i isen og derigennem sættes de lange rækker af garn. De bruger en speciel teknik med at ”skyde” en lanse, fastgjort en line, flere hundrede meter fra det ene hul til det andet. De følger lansen under isen og fanger den gennem det hul man sigtede efter og sådan fortsætter det indtil man har den længde man ønsker, det kan være op til et par kilometer og her sætter man så garnene efter skrubber.

Fiskerne fisker i grupper el. kooperativer og de kan have flere sådanne rækker i det område hvor de fisker. De ligger i lejr ved bredden og da det jo er frostvejr kan de opbevare fisken i længere tid, om det skulle blive nødvendigt. Men over de senere år er det rygtedes i fiskerikredse, at man kan købe fisk ved Aralsøen og nu er der hele tiden opkøbere fra de større byer i Kazakstan som handler direkte med kooperativerne. Fra den største by i regionen Aralsk, kommer der også opkøbere fra de to tilbageværende virksomheder som indfryser fisk til videresalg i Kazakstan.

Denne vinter har været præget af skiftende vejrlig, med en langt højere gennemsnits temperatur end det normale for årstiden. Og det har betydet at fiskeriet ikke har været så godt som ellers, da isen ikke har været sikker denne vinter. Fiskerne mener også, at fangsterne bliver mindre jo højere temperaturen bliver, og derfor har deres resultater ikke været som forventede, efter at isen lagde sig på søen i december.

Efterårsfiskeriet i 2001 var udmærket, da det først kom i gang, men det blev startet senere end normalt, så meget tyder på at sæsonen 2001/2002 bliver betydelig dårligere end sidste sæson mht. skrubber. Men fiskerne ved Aralsøen er tålmodige mennesker og som de siger – vi fisker og fanger vi noget, er vi taknemmelige for det vi fanger.