”Stop overfiskeriet – eller også stopper fiskeriet”

WWF i Europa sætter nu fokus på den europæiske fiskeripolitik og for noget uventet støtte fra de danske fiskeriorganisationer.

 

 
 

Under 23 punkter begrunder WWF hvorfor overfiskeriet skal bringes til ophør. Og med kampagnen ”Stop overfishing or fishing will be over” lægger WWF- Danmark op til dialog med alle parter inden for fiskeriet og fiskernes formand Bent Rulle er positiv over for kampagnen mht. ”ulovligt overfiskeri og kapacitetsprogrammerne – som ikke ret mange andre end Danmark overholder” siger Bent Rulle til Fiskeri Tidende den 24. jan. 2002.

I et brev til Levende Hav skriver WWF, at man har taget det første skridt og indledt en positiv dialog med Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening og Fødevareministeriet og nu vil også Levende Hav blive kontaktet i løbet af de kommende uger.

Kampagnens formål synes klar. WWF vil vende udviklingen i det europæiske fiskeri ved at påvirke de europæiske fiskeriministre til at gennemføre en ansvarlig og effektiv reform af den europæiske fiskeripolitik.

”På det foreliggende kan det ikke være tvivl, om at Levende Hav vil støtte kampagnen hvor vi kan og mener WWF at vi kan gøre nytte i et samarbejde, så vil vi også gøre hvad vi kan på det område” siger LLHs formand skipper Gunnar Jacobsen, Esbjerg.