Den fælles europæiske fiskeripolitik er en død sild

   Tømmermændene efter fiskeriforhandlinger i Bruxelles.  

 

En gruppe af modstandere mod EU begrunder deres modstand med, at det europæiske fællesskab ikke er noget fællesskab, men derimod en forsamling af krejlernationer hvor alle kæmper imod hinanden og kommission, for at få så meget som muligt ”med hjem til deres lande”.

Denne gruppe af modstandere mod EU henter helt sikkert megen næring i EU's fiskeriforhandlinger. Dette års forhandlinger den 17. og 18 december blev ingen undtagelse. Tværtimod slår 2001 alle rekorder i kunsten at få så meget som muligt til sig selv, på bekostning af den fælles fiskeripolitik og fiskeressourcerne.

De europæiske nyhedstjenester som beskæftiger sig med fiskeri, flyder over af ros til de enkelte landes ministre og delegationer for at de formåede at få ”kommissionen ned med nakken”. ”Der bør rulle hoveder i kommission, siger den skotske minister”. Der er stor tak til den franske minister fra fiskernes hovedorganisation. Vores egen fiskerformand Bent Rulle giver roser og smukke ord til vores nye fødevareminister, som selv er meget tilfreds med egen indsats, ”vi reddede hummerne” siger hun og Minister Elliot Morley og Ross Finnie får stor ros for at have ”besejret kommissionen” på jomfruhummerområdet.

Den fælles europæiske fiskeripolitik har udviklet sig til en skandale af rang. Forhandlingerne er blevet en hån mod al anstændighed. Og udtalelserne før, under og efter forhandlingerne hører ikke hjemme i et moderne politisk fællesskab. Grønbogen og de nationale vedtagelser til støtte for Grønbogen til sikring af et mere bæredygtigt fiskeri røg overbord under de seneste forhandlinger i Bruxelles.

Det er en katastrofe at man ikke fik bremset trawlfiskeriet efter jomfruhummer. Her havde kommissionen fremlagt en realistisk plan for at mindske de store bifangster af konsumfisk som dette fiskeri medfører, for den eneste måde man kan begrænse disse bifangster er ved at begrænse selve hummerfiskeriet. Men sådan skulle det ikke være, TAC en blev hævet. Og nu kan fiskerne fortsætte udviklingen af effektive trawlsystemer, til fangst af en ligegyldig luksus spise, på bekostning af større ødelæggelser i konsumbestandene.

Hvad er det dog for et fællesskab? Ja det kan jo sammenlignes med, at den danske regering pålægger Fiskeridirektoratet at udarbejde et forslag til reguleringen for 2002, for så i fuld offentlighed at latterliggøre direktoratets plan som komplet idiotisk og helt ude af trit med virkeligheden i havet. Sådan fremstilles kommissionens forslag i de enkelte EU lande.

-         Der bør rulle hoveder i kommissionen siger de i Skotland, Bent Rulle mener at EU kommissionen bør fyres osv.

Efter sådan en teaterforestilling i EU er det fuldt forståeligt, at der findes en stor gruppe EU modstandere som er modstander af EU, fordi EU beviseligt ikke er noget internationalt forum for større social retfærdighed og en mere bæredygtig udvikling i verden.

KBC. Ferring Strand 2. Jan. 2002