Om L.L.H. og fiskeriforvaltning


Svar til Niels Wichmann

I Fiskeri Tidende den 13. Juni afslutter du et længere indlæg med at kalde mig uvidende, med forskruede meninger og mere af samme skuffe. Jeg spørger dig hvad er der i vejen, hvad plager lederskabet i Danmarks Fiskeriforening? Før dig, har din miljøkonsulent og din formand været på banen i en form som ikke inviterer til debat. Egentlig burde jeg ikke bruge tid på sådanne person angreb, men du er jo også medlem af Levende Hav, så jeg vil benytte lejligheden til at få understreget nogle af foreningens Hav synspunkter.

Men inden da et par kommentarer til det du skriver. 1. Du finder det malplaceret at sammenligne tungefiskeriet og grindefangsten. Det må være fordi du ikke kender noget til de store forventninger garnfiskerne hvert år stiller til tungefiskeriet på jyske vestkyst i det tidlige forår. 2. Vi mener ikke at du og andre topfolk i fiskeriforvaltningen "bevist ønsker at genere eller chikanerier enkeltgrupper". Blot udfører i et dårligt stykke arbejde, til skade for samfundsøkonomien og det mindre kystfiskeri. 3. Jeg forholder mig ikke til underskuddet på 100 mill. i Fødevaredirektoratet, men til underskuddet i Fiskeridirektoratet. Et underskud som nu medfører en ringere bemanding på redningsskibene, til skade for din arbejdsgivers sikkerhed (de tæt ved 10 mill. kroners store underskud er bl.a. fremkommet ved at man har brugt flere penge på kontrollen end forudset og de skal nu tages fra søsikkerheden). 4. Efter min og foreningens mening har dansk fiskeri ikke brug for nye fartøjer som "Gitte Henning". Vi er derfor imod at DF bruger offentligt højt betalte konsulenter til at få projekteret fartøjet, herunder at få de for projektet nødvendige 10 mill. i offentlig tilskud. 5. Mht. kvotebytte, ja I fik byttet jer til 142 tons, blot oplyser du ikke at de 112 tons tunger for hvilling, blev byttet i april og fisket op inden den 11. Maj. Det er de sidste ca. 30 tons jeg satte fokus på, de blev frigivet til joller og pramme midt i juni da tungefiskeriet var slut.

Om jeg udtrykker Levende Havs officielle politik må andre afgøre, men i Levende Hav har vi blandt mange det erklærede formål, at få fremmet et bæredygtigt fiskeri til fordel for et bedre havmiljø. Dertil mener vi, at bomtrawl og andre tunge redskaber som ødelægger havbunden og fiskeriet for de mere skånsomme metoder, bør forbydes. Vi mener også, at det danske industrifiskeri er for stort i forhold til hvad økosystemer kan bære. Så med dit medlemskab støtter du også foreningens bestræbelser på at få forbudt bomtrawlfiskeriet efter alt andet end muslinger og hesterejer. Vil du have ændret den politik, kan du som os andre gøre din indflydelse gældende på den kommende generalforsamling i marts 2001.

Du mener at jeg ingen forbindelse har til virkeligheden. Men det forekommer mig, at det er jer, fiskeriets ansvarlige, der har mistet forbindelsen til den virkelighed som bestemmer fiskeriets udvikling, nemlig fisken. Det ser jeg i det faktum, at der i dags bruges formuer på at få forvaltet fiskeriet (i DF skal I jo også i gang at bruge flere millioner, når i nu hæver promilleafgiften til 4), samtidig med at det aldrig har det stået så sløjt til og perspektiverne for fiskeriet aldrig har været ringere.

Men ved siden af at tale på vegne af Levende Hav, så har jeg også et meget personligt forhold til havmiljø og fiskeri. Den udspringer af en dyb forstemt over, at politikkerne overlod styringen af fiskeriet til embedsmændene og topfolkene i fiskeriets to organisationer. Dertil kan du lægge en voksende vrede over, at denne symbiose har forvaltet fiskeriet til fordel for de natur- og fiskeri ødelæggende metoder og fartøjer. Det er dette "samliv" om du vil, disse "indre sammenhænge til fælles gavn", mellem embedsmændene og topfolkene i fiskeriorganisationerne, som jeg mener har fået ødelagt et ellers robust og moderne fiskeri, som dette tog sig ud i midten 1970, med op bl.a. op imod næsten 1000 snurrevods fartøjer i de mange havne.

Levende Havs mål for fiskeriet, er at arbejde for udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Og det får vi ikke før Folketinget reelt har overtaget det politiske ansvar for fiskeriforvaltningen. Dertil presser vi på hvor vi kan, vi udarbejde de redegørelser vi overhovedet magter, vi samarbejder med så mange vi kan - vi gør hvad der er os praktisk muligt få at få skabt større offentligt kendskab til og debat om det danske fiskeri og dets forvaltning.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav