Kystfiskeri og Danmarks Fiskeriforening DF


Årsmængder i Kystfiskeriet

Kystfiskerne har fået en årsmængde regulering som kunne havde været blevet meget bedre, for reguleringen mangler mindst 3 vigtige elementer

-         Mobilitet, det at man også kan fiske i andre farvande ligesom det fungerer i Østersøen.

-         At man kan fravælge to eller mindst en af de tre arter der gives som årsmængde.

-         At man får kompensation for sygdom og havari. Disse tre fordele er ikke kommet med, fordi Danmarks Fiskeriforening DF har sat sig imod. DF mener at  kystfiskerne tager fisk fra rationsfiskerne. 

Endnu engang har Danmarks Fiskeriforening fået det som de vil have det. Dertil siger myndighederne at det er er LLHs  skyld. Hvorfor kan i ikke samarbejder, i stedet for at slås med Danmarks Fiskeriforening, bliver vi spurgt?. 

Det er et udmærket spørgsmål som vi er blevet stillet i mange år, også før LLH blev oprettet i 1995. 

Grunden til at vi ikke kan samarbejde er enkle som den er vanskelig. Danmarks Fiskeriforening vil ikke vil give køb på det princip der siger, at alle danske fiskere skal stilles lige. Hvis nogle fiskere skal have nogle fordele, af mange forskellige grunde, så skal disse fordele gælde for alle fiskere, ellers skal  Danmarks Fiskeriforening modarbejde forslagene. 

Årsmængde reguleringen er til fordel for kystfiskerne, dvs. for fartøjer under 15 meter og derfor er DF imod. Ikke fordi reguleringen tager fisk fra andre, men fordi alle ikke kan være med. 

DF ville ikke have noget imod at alle danske fiskere fik hver deres årsmængder, men det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden – for kvoterne giver meget langt fra fisk nok til alle danske fiskere. At det så overhovedet kan lade sig gøre at fiske hænger bl.a. sammen med at fiskere blive syge, at fiskere har havari, at fiskere lander grå og sorte fisk osv. Det er alle de negative faktorer i dansk fiskeri som forhindrer, at kystfiskere og andre kan få en regulering som de kan leve med. 

At de nyeste trawl- og vodtyper og nye fartøjer med stor maskinkraft, tager alt fra de fartøjer som bliver hugget op, eller på anden måde må forlade fiskeriet, er en anden sag. Og det var den sag som vi troede at Folketinget havde taget lidt ansvar for, med vedtagelsen af en årsmængde regulering for kystfiskeriet, men sådan skulle det ikke blive. Men sådan blev det lyder det enslydende fra ministeriet og direktoratet og det er DF og Erhvervsfiskeriudvalgets ansvar.

Hvorom alting er, så har Levende Hav intet andet ærinde end at få myndighederne til at give kystfiskerne en regulering de kan leve med. For vi mener det er altafgørende for de fiskere som ikke kan jage ude til havs, at de får lov til at fiske når fisken komme til land. Sådan er det og det har aldrig været anderledes. Derfor bliver man nødt til at lave en regulering for de fiskerier som kan fiske overalt til alle tider og de som ikke kan. Gør man ikke det, så tager de som kan fiske overalt, fra de som ikke kan.

Gentagende gange har Bent Rulle sagt at Levende Hav vil stoppe visse fiskerier - det er rigtigt, men ikke for enhver pris. Vi vil først og fremmest have sikret de fiskerier vi kalder det skånsomme, det fiskeri, som under de nuværende forhold i fiskeriet, med små kvoter og vigende bestande, ikke kan klare sig i konkurrencen med de større og nye effektive systemer og fartøjer.

Og var det nu sådan, at Danmarks Fiskeriforening ikke stod så stejlt på deres holdninger om, at alle danske fiskere skal stilles lige i forvaltning, så ville vi heller ikke skulle fremture med, at visse fiskerier må stoppe eller reduceres. I stedet for dagligt at skulle forholde os fiskeriets detaljelovgivninger, ville Levende Hav så kunne arbejde for foreningens formål – et rent og levende hav med mange fisk og fiskere. Men fordi man år efter år fjerner de fiskerier som ikke er nogen trussel mod et mere bæredygtigt fiskeri, tvinger man os ud i en åben strid om bomtrawl, motorkraft og bifangster i industrifiskeriet m.m.

Den dag Danmarks Fiskeriforening begynder at arbejde for, at dansk fiskeri er meget forskelligt og at det derfor kræver forskellige forvaltninger, som tager hensyn til de fiskere som ikke kan, eller ikke vil lade sig styre af teknologi, nye systemer og fartøjer, da vil man ikke længere skulle høre på Levende Havs meninger om, at visse fiskerier bør stoppes eller reduceres. Det lover vi, og så kan vi kun håbe på, at DF vil tage initiativ til, at kystfiskernes årsmængde regulering bliver justeret med ovenstående 3 elementer.

Bestyrelsesmedlem i Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 17.12.01