Danmarks Fiskeriforening lader kystfiskeriet i stikken

 

Bragt i Lemvig folkeblad november 2001

Et flertal i Folketinget vedtog den 26 feb. og igen den 16. maj 2001 at kystfiskeriet skulle have deres egne kvoter. Den beslutning har Danmarks Fiskeriforening totalt ignoreret, bl.a. fordi det er en plan som er fostret af Levende Hav. Efter Folketingets beslutning har den været igennem embedsværket, og nu der udarbejdet en konkret plan for kystfiskerne, som giver 3-400 mindre fartøjer en ny og meget bedre mulighed for at tilrettelægge deres fiskeri på en mere hensigtsmæssig og sikker måde. Danmarks Fiskeriforening har ikke oplyst deres medlemmer om denne nye ordning, som kystfiskerne man skal melde sig til, inden den 10. december.

Vi har talt med mange kystfiskere og alle vil have ordningen, men de vil også gerne vide mere om alle de regler der kommer til at gælde. Men vi kan ikke nå ud til alle fiskere i Danmark, vi har ingen ansatte til opgaven. Det har Danmarks Fiskeriforening, med direktører, lønnede  formænd, 17 konsulenter, deres egen ugeavis, mange lokale afdelinger og store sekretariater. Men Danmarks Fiskeriforening lader kystfiskerne i stikken, for i stedet at bruge al energi og spalteplads på 10-15 store fartøjer som er ved at forlade Danmarks Fiskeriforening.       

Vi har forsøgt at få sagen omtalt i Fiskeri Tidende, men uden held. Vi har skrevet indlæg til Fiskeri Tidende, som de ikke vil ikke bringe. Vi skal derfor opfordre alle fiskerne til at tage kontakt til Fiskeridirektoratet for oplysninger om deres muligheder i fremtidens kystfiskeri.

Henning Thøgersen, Lemvig og Kurt Bertelsen Christensen, Ferring Strand

Bestyrelsesmedlemmer i Levende Hav