Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareminister Mariann Fischer Boel

Kære Fødevareminister

Tak for din e-mail af den 20. september 2002 omkring iltsvind, det kystnære fiskeri og spørgsmålet om en sikring af de lokale ressourcer til fordel for de lokale fiskere.

Du skriver at fiskerireguleringen er afbalanceret og at der tages hensyn til de lokale forhold. Tidligere regeringer har ikke taget dette hensyn, vi vil gerne vide hvor du tager disse hensyn og hvor disse hensyn virker efter hensigten?

Vel har Fødevareministeriet arbejdet for at udvikle de mindre fartøjers mulighed for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af deres fiskeri. Men som du ved, har denne indsats ikke båret frugt. Kystfiskerne kunne f.eks. ikke tage imod tilbudet om årsmængder fordi det reelt ikke blev noget tilbud. Forklaringen er lige så enkel som den er logisk, Fødevareministeriet lod sig styre af Danmarks Fiskeriforening som flere gange offentligt erklærede, at de ville modarbejde Folketingets vedtagelse 117 på kvoter for kystfiskerne og omsættelige kvoter for sildefiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening arbejder nu på at få alt fiskeri reguleret via individuelle kvoter. De 6 af 15 hovedbestyrelsesmedlemmer som er imod forslaget, repræsenterer det mindre og det kystnære fiskeri. De er imod forslaget fordi det ikke vil gavne kystfiskeriet. Vi beder dig være særlig opmærksom på dette forhold. Jeg forsøger i disse dage med en analyse af  situationen i dansk fiskeri og i Danmarks Fiskeriforening, med udgangspunkt i forslaget til individuelle kvoter. Den skal være færdig i starten af oktober og skulle den have din interesse sender jeg den til ministeriet.

Mht. de igangværende fiskeri forhandlinger i EU støtter vi forslaget om, at kystfiskeriet ikke rammes af et stop for økonomisk støtte til fiskeriet. Vi er meget enige i, at EU's fiskeripolitik nu bør stoppe støtten til nybygninger og moderniseringer. Men vi mener også, at det natur- og ressourceskånsomme kystfiskeri, har de kvaliteter som efterspørges i forbindelse med denne reform og derfor bør EU's fiskeripolitik støtte og udvikle dette fiskeri, både hvad angår reguleringen som den økonomiske støtte.

Spørger du kystfiskerne, så er det ikke den økonomiske støtte de prioriterer højest, det er derimod en regulering som tager hensyn til deres begrænsninger i forhold til de store fartøjer og motorer, kvoter, vind og vejr og marked. 

Med venlig hilsen

Kurt Bertelsen Christensen

Talsmand i Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand 25. september 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Talsmand For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 03.07.02