Kurt Bertelsen Christensen                                                                                            København, den 20. september 2002

                                                                                                                                             

J. nr. 1997-15-28

e-mail: llh@levende-hav.dk

 

 

Kære Kurt Bertelsen Christensen

Tak for din e-mail af den 5. september 2002 om forholdene for fiskeriet specielt i området ved Agersø og Omø.

Du nævner bl.a. den aktuelle situation med iltsvind, som jeg ved giver problemer for dele af fiskeriet. Der er gennem flere år arbejdet på at nedbringe den danske belastning af havmiljøet med næringsstoffer, og den indsats vil fortsætte.

Du spørger også til mulighederne for, at lokale fiskere sikres adgang til lokale ressourcer. Og du henviser til, at en række kystfiskere ikke føler sig repræsenteret af Danmarks Fiskeriforening. Jeg lægger stor vægt på, at tilrettelæggelsen af fiskerireguleringen sker på en afbalanceret måde, således at dansk fiskeris interesser som helhed tilgodeses, men også sådan, at der tages hensyn til de lokale forhold. Jeg vil her gerne henvise til, at Fødevareministeriet gennem nogle år har arbejdet for at udvikle de mindre fartøjers mulighed for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af deres fiskeri. Hensynet til kystfiskeriet vil derfor fortsat indgå i ministeriets arbejde med fiskerireguleringerne.

Med venlig hilsen

 

Mariann Fischer Boel