Danmarks Fiskeriforening - i stormende kuling

September 2002

 

     

  

   

Danmarks Fiskeriforening DF er kommet ud i stormvejr. Flere store omsætningstunge fartøjer har meldt sig ind i en ny forening og mange vil givetvis følge efter dem. Endnu flere mindre fartøjer har meldt sig ud af DF (hvor mange er ukendt, men i en mindre havn, med i alt 20 medlemmer, er der blot 6 tilbage, der stadig er medlem af DF).

Panikken breder sig i DF og formand Bent Rulle lufter nu et forslag til en ny regulering. Han foreslår individuelle kvoter for alt fiskeri, bortset fra sildefiskeriet, som får individuelle omsættelige kvoter.

Med forslaget om individuelle kvoter gyder Bent Rulle olie på vandene. Et sådant forslag vil nemlig få fiskerne til at tænke i helt andre baner, end udmeldinger af DF. De skal nu i gang med at tænke og ikke mindst regne på, hvor meget der kan blive til dem, hver i sær. Men de skal også tænke på deres tilhørsforhold til Danmarks Fiskeriforening. For en sådan regulering vil sikkert skulle strikkes sammen som DFs modforslag til omsættelige kvoter i sildefiskeriet til den såkaldte ”danske model”. Denne model opererer med en ”kvotebank”, en bank som skal administreres af Danmarks Fiskeriforening.

Andre muligheder end en kvotebank kan komme på tale, for en eller anden form for ”overdragelighed” ”byttelighed” udlån, leasing m.m. bliver man nødt til at tage med i en regulering som bygger på individuelle kvoter.

Men uanset hvorledes man nu vil administrere de individuelle kvoter, så rejser der sig en lang række spørgsmål.

  1. Alle ved, at der langtfra er fisk nok til alle fartøjer i det danske fiskeri. Så enten skal rigtige mange fartøjer, der fanger forholdsvis få fisk, ud af fiskeriet, eller også skal færre store fartøjer der fanger mange fisk ud. Indtil i dag har Bent Rulle holdt hånden over de store omsætningstunge fartøjer, sikkert også af hensyn til økonomien i Danmarks Fiskeriforening. I dag betaler fiskerne op mod 1% af deres omsætning til fiskeriforeningen.
  2. De seneste 10 års udvikling inden for fiskeriet er gået mod større og mere effektive fartøjer. Fartøjer som med et stort energiforbrug og med et for havmiljøet voldsomt udstyr, fanger størsteparten af fisken i dag. F.eks. har man næsten fået ophugget hele snurrevodsflåden, så rødspætterne i dag bliver fanget af trawl og bomtrawl. Skal der nu slås en streg i sandet og fisken fordeles ud fra de seneste 3-5 års fiskeri, vil der blive meget vanskeligt, om ikke umuligt, at komme væk fra det uheldige fiskerimønster som ødelægger havmiljøet og fiskebestandene. Det skånsomme fiskeri vil blive sorteper i en regulering som tager udgangspunkt i hvor meget man har fanget de seneste 3 år.
  3. Den danske model, som skal administreres af DF, vil stille de fiskere som ikke har sympati for DF, meget dårligt. Det ses konkret i og med, at DF smider de fiskere, som også er medlemmer af Levende Hav, ud af DF.
  4. DF udvandede forslaget om årsmængder til kystfiskerne, så meget, at kun meget få fiskere kunne tage imod tilbuddet. (Årsmængder minder en del om individuelle kvoter) 

Indtil videre bør man holde fast i en model som først og fremmest sikrer det naturskånsomme fiskeri deres fiskeri med de nødvendige kvoter.