Vedr. fiskekvoter


Pressemeddelelse fra Levende Hav udsendt tirsdag den 13. Dec. 2000

”Hvis EU-kommissionens forslag til fiskekvoter for 2001 gennemføres, vil det betyde økonomisk katastrofe i dansk fiskeri”. Udtalt af Bent Rulle formand for Danmarks Fiskeriforening. Og hvis de gennemføres, vil Danmarks Fiskeriforening ikke tage et medansvar for den danske regulering, med mindre fiskeriet stilles kompensationsmidler til rådighed, udtaler Bent Rulle i en pressemeddelelse den 13/12.

Til dette siger Levende Hav: Det er forstemmende, at Danmarks Fiskeriforening, som alene står for den fiskerifaglige rådgivning i Danmark, nu igen tager samfundet som gidsel. Det er de økonomiske interesser i Danmarks Fiskeriforening som er årsag til den alvorlige situation. Danmarks Fiskeriforenings overordnede formål er ikke at sikre havets ressourcer, eller samfundets interesser, men alene at sikre fartøjsejernes økonomiske interesser, er derfor er danske fiskeri ved at kuldsejle.

Levende Hav skal igen opfordre Folketinget og fiskeriets myndigheder til at få oprettet et kriseråd. Rådet skal give en fiskerifaglig rådgivning, der tager udgangspunkt i og hensyn til, de faktuelle kendsgerninger i og på havet, før fiskeriets økonomiske interesser.

Levende Hav har netop gennemført et 3 dages internationalt kystfisker seminar i Danmark og her konkluderede deltagerne, at problemerne i det europæiske fiskeri er meget de samme:

1.      De store og energitunge fiskerier ødelægger fiskerimulighederne og ressource grundlaget for de mindre og mere naturskånsomme fiskerier.  

2.      Forureningen af specielt de kystnære farvande ødelægger fiskeriet for de mindre og mere naturskånsomme fiskerier.

3.      Sæler og skarver ødelægger fiskeriet for de kystnære fiskerier.

Det mindre og kystnære fiskeri i Europa kan ikke støtte Bent Rulles udtalelser om at ”der ikke er tale om reelle biologisk betingede nedskæringer”. For der er alvorlige ressource problemer for mange bestande, og der bør nu sættes ind med en fiskeripolitik, som tager vidtgående hensyn til de nu meget begrænsede ressourcer. Men herunder også en politik, som tager vidtgående hensyn til de mindre og meget naturskånsomme fiskerier.  

Flere oplysninger ved Formand Gunnar Jacobsen 75140093

el. Kurt Bertelsen Christensen 97348440