Industrifiskeriets ulovlige bifangster 

                  December 2002

 

     

  

I sidste uge blev 3 og i denne uge uge 2 industrifartøjer lagt til kajs Thyborøn og Hanstholm, alle taget med bifangster af sild, kuller, torsk og anden spisefisk i deres industrilaster af industrifisken sperling. Hvor store mængder spisefisk der er tale om, ved vi ikke, for sagen er overgivet til politiet og så er den også blevet lukket for offentligheden (Der kan også være blåhvilling i lasten, det er også ulovligt for det fiskeri blev lukket i oktober).

Men fra havnesnakken hører vi at der er tale om betydelige mængder af kuller og torsk og at det også er helt normalt med mange spisefisk i sperling Trisopterus esmarkii industrifiskeriet. Sperling anvendes ikke til konsum, det er en forholdsvis lille fisk som fanges den i trawl med små masker og ofte sammen med andre fisk som kuller, torsk, sej og sild. Tidligere landede industrifiskerne en del konsumfisk sammen med denne industrifisk, men pga. af de små kvoter på konsumfisken, må industrifiskerne kun lande mindre rationer konsumfisk. Det betyder, at industrifiskerne må udsmide konsumfisken eller tage chancen og lander den sammen med sperling og så blot håbe på at de ikke bliver opdaget. Det er også velkendt inden for fiskeriet, at industrifiskerne ”sminker”, dvs. de gemmer de ulovlige fisk under et større eller mindre lag af sperling

De ugentlige landinger af sperling ligger i øjeblikket på ca. 3000 tons og indtil nu er der vel landet ca. 40-50.000 tons sperling og igen med reference til havnesnakken, så er der blevet fanget en stor mængde spisefisk sammen med denne sperling.  

En omtalt sag sidste år med en landing i oktober på mere end 500 tons industrifisk viste at der var mere en 40 % spisefisk sammen med tobis. Og her er det vigtigt at noterer sig, at tobis fiskeriet af alle betegnes som et meget rent fiskeri, dvs. uden de store mængder af spisefisk. Så ulovligt store bifangster er ikke noget unormalt i industrifiskeriet. Ser man blot på fiskeriet efter industrifisken brisling så er den her helt gal med over 50 % ulovlige bifangster.

I sperling fiskeriet landes der, og det er en historisk kendsgerning, normalt en betydelig mængde konsumfisk til fiskeauktionerne, og dertil kan kommer en betydelig mængde konsum fisk i industrilandingerne. Man lander ikke længere ret meget konsumfisk pga. de små kvoter, så enten smides den fisk i havet som dødt udsmid eller også landes den også sammen med sperling.

-         Det følgende bliver en påstand, men dog en påstand som fortjener opmærksomhed.

Der bliver fanget mange konsumfisk i sperling fiskeriet, hvor meget ved vi ikke. Men minimum er der tale om 10 % og max. op til 50 % - et kvalificeret gæt er så 25 %. Og da noget tyder på, at de samlede landinger af sperling bliver omkring 50.000 tons i 2002, vil det sige at fiskeriet lander eller udsmider ca. 12-15 000 tons spisefisk. Hvor stor en del der er hvidfisk som torsk og kuller ved vi ikke, men vi skal blot huske på at den samlede kvote for torsk og kuller i Nordsøen for 2002 er på ca. 13.000 tons.

Ovenstående påstande er påstande, men de er ikke hentet ud af den blå luft. Og til disse tal, som ikke bliver opført eller registreres, skal lægges andre bifangster som enten landes sammen med industrifiskeriet, eller udsmides fordi kvoterne er opbrugte. Dertil kommer et voksende udsmidsproblem hos de fiskerityper som kan fange al den fisk de vil og som derfor udsmider de mindst værdifulde fisk for så at lande de større og dyre sorteringer, for derigennem at få en større værdi ud af deres kvoter.

Det er påstande, men vi har fremført dem mange gange og indtil myndighederne har afvist vore påstande som uholdbare, vil vi fremdrage eksemplerne på at at vi har ret, som f.eks. de 3 fartøjer i Thyborøn.

Det er også ovenstående situationer i fiskeriet der begrunder Landsforeningen Levende Havs kritik af EU's fiskeriforvaltning, af de nationale forvaltninger og af de organisationer som har set sig blinde på Tac’er og kvoter, og som f.eks. anbefaler et total stop for fiskeriet efter torsk.

I sådanne anbefalinger indgår ovenstående situationer ikke og derfor vil et totalt stop være virkningsløst i forhold til de bestandsproblemer stoppet skal løse. Samtidig er et totalt stop en grusom og helt uretfærdig handling overfor de naturskånsomme fiskerier som ikke er skyld i de nedfiskede bestande.

Så hvis man virkelig mener noget med genopretningen af torsk, kuller og andre bestande, så kunne man starte med at få stoppet fiskeriet efter sperling. For det eneste forsvar for det fiskeri, er beskyttelsen af ”det danske industrifiskeri”.

Ferring Strand 9.12.2002