Total forbud mod udsmid i norsk fiskeri

Marts 2002

 

 
 

I Norge har de en ægte fiskeriminister - Svein Ludvigsen. Han er både meget aktiv og meget visionær i sit virke. Han fremlægger forslag til debat i den norske offentlighed og han fremlægger en stribe af lovforslag, til fremme af et mere bæredygtig fiskeri.

Nu er han på vej med en ny fiskerilov, en lov som skal sikre havets ressourcer og som en del af denne lov, vil der være et forslag om et total forbud mod udsmid. Dvs. at alt det fiskerne fanger skal i land og anvendes til de formål det nu er muligt, det skriver det norske fiskerimedie ”IntraFish” fredag den 16/3.

Intrafish skriver, at lovforslaget som fremlægges har et historisk sus over sig ”For første gang får havet og livet i havet en revision med miljøet i front”. Ministeren bliver spurgt om målet er, at absolut al fisk som bliver fanget skal i landbringes? ”Ja, det er vort mål, siger Ludvigsen”

I forbindelse med en et fiskeriseminar i Bønnerup 1995, fremsatte Levende Hav et lignende forslag og siden har vi flere gange foreslået et sådant udsmids forbud, senest i 2001 i forbindelse med høringssvar til planerne om genopretningen af fiskebestandene.      

I dansk fiskeri er der er forbud som siger, at al lovligt fanget fisk skal i landbringes. Forbudet betyder at det er forbudt at udsmide de små fisk, hvis der plads på kvoten/rationen,  for kun at lande de større og dyre fisk. Men alle de fisk som ikke kan holde mindstemålet, dem må man udsmide som man altid har gjort. Og den praksis er skadelig for bestandene, for det betyder, at fiskerne ikke bliver presset til at fiske med større masker.

Ved et total forbud, og en medfølgende skrap kontrol, vil fiskerne blive presset til at fiske med større masker for at undgå at fange de små og langt billigere fisk. Samtidig kan et totalt forbud også medføre, at de registrerede fangster af undermålsfisk kan trækkes fra kvoterne. Og da næsten alle større fartøjer i det europæiske har individuelle kvoter – på de ene eller den anden måde – vil et totalt forbud mod udsmid, med en konsekvent kontrol, være et meget effektivt redskab til at få større masker i fiskeredskaberne.

Levende Hav skal takke den norske fiskeriminister for hans virke. For selv om vi ikke har nogen aktiv fiskeripolitik i Danmark, så kan det alligevel ikke undgås, at sådanne fornuftige reguleringer i udlandet, vil få betydning for den danske- og europæiske fiskeriforvaltning.