Stop industrifiskeriet – nu

 Pressemeddelelse 10.12.2002

 

            

  

   

Nu må ministeren gribe ind og få stoppet industrifiskeriet. Industrifiskeriet er helt ude af kontrol også selv om det ene fartøj efter det andet, bliver opbragt og politianmeldt.

For det afgørende i denne sag er ikke de mange fartøjer bliver opdaget og bundet til kajen med ulovlige fangster af sild, kuller, torsk, hvilling osv. Det afgørende er, at enten lander industrifartøjerne de ulovlige fisk eller også smider de dem tilbage i havet, resultatet bliver det samme – industrifiskeriet er skyld i en stor fiskedødelighed i ovennævnte arter, og derfor skal det stoppes.

Al fornuftig tale om genopretning af kuller og torskebestande, forstummer med de store bifangster i industrifiskeriet.

I næste uge skal det danske EU formandskab have skabt enighed om en ny europæisk fiskerireform og de skal have skabt enighed om meget store nedskæringer i kvoterne for torsk, kuller og andre spisefisk. Det arbejde kan ikke gennemføres med de mange politianmeldelser for ulovligt fiskeri, der dagligt kommer fra de store vestjyske havne.

Ministeren er nu nødt til at se sandheden i øjnene – store dele af det danske industrifiskeri er uforeneligt med EU's fiskerireform og helt uforeneligt med genopretningsplanerne for flere af Nordsøens fiskebestande.

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

Telefon 97 89 54 55

Home