Snurrevodsfiskeriet i Danmark

 

For de som kender lidt til Levende Hav er det sikkert ingen overraskelse, at foreningen er en varm fortaler for det traditionelle snurrevodsfiskeri. Vi mener at det er det bedste fiskeri til at fange rødspætter vi har. Det er målt på effektivitet fra Hav til Bord, det mest skånsomme fiskeri der findes. Alligevel forsvinder dette historiske fiskeri som i parentes bemærket også er opfundet og udviklet af danske fiskere. 

Danmarks Fiskeriforening har fået forfattet en rapport som ikke støtter og fremmer udvikling af snurrevodsfiskeriet, tværtimod. Men der er intet der hindrer udviklingen af et moderne og skånsomt snurrevodsfiskeri, bortset fra de naturødelæggende fiskeriformer som tager livet af det skånsomme snurrevodsfiskeri. Det er disse udsigtsløse fiskeriformer og metoder som bom- og andre hårdt pløjende trawltyper som burde ophugges - ikke det naturskånsomme snurrevodsfiskeri. 

  

 

Danmarks Fiskeriforening (DF) har netop udsendt en rapport omhandlende det danske snurrevodsfiskeri. Rapporten oplyser meget detaljeret om snurrevodsfiskeriet i Danmark. Helt ned i detaljer får man at vide hvorfra i landet man fisker med snurrevod og hvilke arter man fanger. Rapporten er således et udmærket stykke værktøj til de mennesker som skulle have interesse i at vide de faktiske tal for fiskeri og økonomi i snurrevodsfiskeriet. Rapporten henter bl.a. sit indhold  i en interviewundersøgelse med deltagelse af 19 snurrevodsfiskere og en spørgeskemaundersøgelse.

Det fremgår ikke af rapporten hvem der har skrevet eller finansieret rapporten. Men den er udkommet i et samarbejde mellem fiskerimyndighederne og Danmarks Fiskeriforening. Begrundelserne for at lave rapporten er uklare, men et snurrevodsudvalg under DF har bedt om at få lavet denne rapport.

Rapporten indleder og konkluderer, at snurrevodsfiskeriet går meget tilbage, og en graf på side 11 prøver at vise noget om det. Men det er en mystisk fremstilling, som skulle vise udviklingen fra 1915 – 1975. Bl.a. viser den, at i 1950 skulle der have været over 8000 snurrevod og ca. 16.000 fiskere i Danmark og i 1975 skulle det være faldet til ca. 3000 snurrevod og 14.000 fiskere. Det mystiske i grafen er de mere end 8000 snurrevod i 1950, det kan ikke passe. Det samme med 1960 hvor der skulle være 6000 snurrevod. Der kan måske være tale om at grafen informerer om alle danske fartøjer, men det må foreløbig stå hen i det uvisse.

Hen i det uvisse står også perioden efter 1975, der er ingen data, men et andet sted i rapporten får vi at vide, at der ”nu” er 103 snurrevodsfartøjer, samt 27 fartøjer som bruger snurrevod og andre redskaber. Nu har vi også 4 af de såkaldte Flyshooting fartøjer. Den for snurrevod meget vigtige periode efter 1972 er ikke belyst, og synes at være et meget stort minus ved rapporten.

Det er også et minus at snurrevodsfiskeriet ikke bliver fremhævet som et skånsomt fiskeri. De fleste, også de fiskere som ikke fisker med snurrevod, mener at fiskeri med snurrevod er et meget miljøskånsomt fiskeri og at det lander fisk af høj kvalitet sammenlignet med f.eks. trawlfanget fisk. Med den aktuelle opmærksomhed og diskussionen om kvalitet, miljø og skånsomhed i fiskeriet, er det tankevækkende, men måske også forklarligt, at denne vigtige dimension ved snurrevodsfiskeriet, får meget lidt plads i denne rapport fra DF. Det nævnes dog, at kvaliteten på snurrevodsfanget fisk generelt er bedre end fisk fanget med andre redskaber. Men til det store spørgsmål om udsmid siger rapporten, at snurrevod har det samme udsmid som andre fiskerier. Dvs. at rapporten giver os det indtryk, at snurrevod ikke skulle være mere skånsomt, målt på udsmidet, end andre fiskerier. Samme indtryk får vi også i rapporten omkring spørgsmålet om det almindelige snurrevod skulle være med skånsomt end f.eks. Flyshooting, hertil siger rapporten, at det er der ikke noget bevis for.

Der er brug for dokumentationer fra de forskellige fiskeriformer. Tidligere udgav DF en rapport om bundgarnsfiskeri i Danmark, som viste, at bundgarnsfiskeriet er ved at være slut .

Og nu denne om snurrevod, som viser samme manglende fremtid.  Det er ved at være slut med de i dansk fiskerihistorie mest betydningsfulde fiskeriformer, bundgarn og snurrevod. Dermed mister dansk fiskeri de to mest skånsomme fiskeriformer vi har og det er dybt beklageligt. DF som organiserer alle danske fiskere burde efter vores mening også dybt beklage denne udvikling, væk fra de skånsomme fiskerier. Det gør man ikke.

VI vil analysere rapporten og med denne analyse vil vi også give en forklaring på, hvorfor rapporten forbigår de mest betydende dele af snurrevodsfiskeriet – snurrevodsfiskeriets indlysende fordele i forhold havmiljøet, ressourcerne og energiforbruget.

KBC

Ferring Strand 29.10.2001