Snurrevod og rødspætter

Indlæg af LLH formanden i Fiskeri Tidende. Marts 2002

 

 
 
Jeg kan af indlægget i Fiskeritidende fra chefredaktøren forstå, at Fiskeri Tidende fortsat vil modtage læsebreve og andet fra Landsforeningen Levende Hav.

Det er jeg glad for, da jeg mener, at forhold indenfor fiskeriet der er kritisable bør der gøres opmærksom på i vores fagblad. I den sammenhæng er indlæg fra os også relevante. Det ville heller ikke være rart, hvis der foregik ting indenfor fiskeriet der var så lyssky, at der ikke engang måtte
gøres opmærksom på dem i fiskernes egen avis.

En af problemerne indenfor konsumfiskeriet i Nordsøen nu er de små priser på rognrødspætter der er en dårlig kvalitet. Når der er problemer med at få kvoten til at slå til, var det bedre at regulere
fiskeriet nu, end som sidste år, hvor reguleringen faldt i juli og august, hvor kvaliteten på rødspætter er i top. Kvoten på rødspætter er mindre end sidste år og da der er flere nye deltagere med flertrawlsgrej vil presset på kvoten sandsynligvis også blive større i år.

Da fiskeriet efter rødtunger, som mange af disse har brugt i forårsperioden, mest foregår i det nordlige område hvor 120m/m er påbudt vil dette fiskeri gå tilbage og så må der kompenseres ved at fange rødspætter.

Snurrevodsfiskeriet kan ikke leve med yderligere nedskæringer i rødspættefiskeriet. Fiskeriet med vod er kun rentabelt 6-8 måneder i sommerperioden. Derfor mener jeg, at en vodbåd, der kan få en forrentning ud af en fangst på 100-150 tons rødspætter om året, mod trawlernes 400-500
tons, burde kunne få lov til at gennemføre fiskeriet uden nedskæringer i rødspættefiskeriet.

Før i tiden kunne vi også fange lidt torsk om vinteren, men i dag er torsk i vores grej, i den sydlige Nordsø lige så sjældne som pighvar. Derfor kan det sikkert ikke undre ret mange, at langt de fleste af de ca.100 vodkuttere der er tilbage i fiskeriet, har søgt ophugning, da fremtidsudsigterne er flere
og flere restriktioner og underskud på driften.

Jeg tror at de fleste med mig vil være enige i, at det vil være et tab for dansk fiskeri, hvis snurrevodsfiskeriet helt forsvinder ud af dansk fiskeri, derfor skal der - så hurtig som overhovedet muligt - nu sættes ind med en forvaltning som tilgodeser snurrevodsfiskeriets behov.

Gunnar Jakobsen
Landsforeningen Levende Hav