Skånsomt fiskeri gavner miljøet

juni 2000

 


Dansk fiskeriforenings formand Bent Rulle langede i sidste uge gevaldigt ud efter Fiskernes økologiske Netværk efter vores initiativ med mærke på fisk. Dette er ikke overraskende da Rulle har været en indædt modstander af mærkningen, lige fra første gang ,ideen kom frem.

I 1997 blev der under fødevareministeriet nedsat en arbejdsgruppe til undersøgelse af muligheden for en mærkning af fisk i offentlig regi, men det måtte opgives på grund af blandt andet Dansk Fiskeriforenings indædte modstand. Det var grunden til at Landsforeningen Levende Hav privat har arbejdet videre med ideen, da vi var nogle fiskere, der mente at ideen var fornuftig.

Bent Rulles argumentation for modstanden var, at alle fisk, uanset hvordan de bliver fanget, skal være ligeværdige og det er vi uenige i.

Fiskerimetoderne i dag går mere og mere på at fange mere fisk uanset hvor meget bifangst der følger med og uanset hvor hårdt miljøet bliver belastet. Dette kolliderer igen og igen med vores kvoter, der næsten altid skal sættes ned, hvilket gør, at det vil blive nødvendig med mere ophugning.

Vi prøver derimod at holde udgifterne ved fiskeriet så lave som mulige og kan derfor nøjes med en mindre part af kvoten og ved at undgå fangst af småfisk og unødig bifangst kan vi hjælpe miljøet og det mener vi at forbrugeren skal gøres opmærksom på og så kan de selv vælge.

Falsk varebetegnelse og manipulation af forbrugeren kan der ikke være tale om, da reglerne for, hvordan den mærkede fisk skal fanges, er frit tilgængelig for alle. Reglerne er udarbejdet efter en kampagnesejlads til samtlige fiskerihavne i Danmark, hvor fiskere er blevet spurgt om, hvad de mente, problemerne i dansk fiskeri var i dag. De biologer vi har spurgt har tilsluttet sig ideerne som de bedste de har set til dato.

Hvorfor en fisk ikke kan blive miljømærket forstår jeg ikke, da der er lige så himmelvid forskel på, om fisken er fanget af en af de "effektive" med et enormt forbrug til driften eller af en skånsomt fiskende enhed hvor forbruget kan ligge nede på 10 0/0 af årsindtjeningen, som der er på de store landbrug og den økologiske landmand.

Bent Rulles udtalelser om at initiativet kun er for at få penge fra det offentlige er noget vrøvl, da vi fiskere, der skal lande den mærkede fisk, udelukkende lever af vores fiskeri og ikke på nogen måde får offentlig støtte. Det er besynderligt at vores repræsentanter, der ikke har været på havet i en del år, meget bedre ved hvilke problemer vi har og hvordan de skal løses, som vi, der skal tjene vores løn ved det daglige arbejde på havet.

Gunnar Jakobsen E230 Merkur

Formand for Landsforeningen Levende Hav