Sild er godt – men ikke som ulovlige bifangster i industrifiskeriet

Udsendt den 18. jan. 2002

 

 

Kun få måneder efter, at fiskerikontrollen slog til i Hvide Sande mod det industrifiskeri som fanger brisling til fiskemel og olie, men i virkeligheden fanger sild, slog kontrollen til igen. Denne gang Esbjerg hvor 12 fartøjer blev knaldet med næste rene laster af sild, og hvor det skulle have været brisling.

Som straf får fiskerne inddraget deres licens i en måned, men det er i virkeligheden ikke nogen straf. For der er ikke andet at fange på denne tid af året, så fiskerne mister ikke noget ved at blive lagt til kaj, der skulle de havde ligget alligevel.

Derimod er dansk fiskeri ved at miste de sidste rester af goodwill og troværdighed. Og det udtryktes også klart af formanden for den industri som producerer fiskemel og olie. ”Det er livsfarligt for vores virksomhed, hvis ikke vi for styr på bifangsterne af konsumfisk, det vil vi ikke kunne leve med”. Sagt på foreningens generalforsamling sidste år.

De store fangster af sild afspejler sikkert at der er mange sild i havet og måske også for mange i forhold til andre arter som f.eks. torsk. Konsumbestandene er fisket grundigt ned og derfor er den naturlige dødelighed i sildebestanden gået tilsvarende ned, torsk æder sild. Og det betyder at fødenetværket i havet er blevet forrykket. Voksne sild spiser torske- og andre fiskelarver og derved bidrager en stor sildebestand til vanskelighederne med at få opbygget torsk- og andre konsumbestande.

Ovenstående er fiskernes moralske argument for at bryde loven - at det er godt at få ryddet op i sildebestanden af hensyn til balancen i havet, og det er er måske noget om snakken. Men som nævnt er det uholdbart af flere grunde. Det skader dansk fiskeri på markederne og i fiskeriforhandlingerne i EU hvor det danske konsumfiskeri har lidt under det danske industrifiskeri i flere år. Dertil skal lægges, at i dag kan fiskerne, med store og supereffektive redskaber fange den fisk man vil fange. Så er der blot pænt med sild bliver de også fanget. Problemet er at dansk fiskeri har fået disse ca. 100 super industritrawlere som skal have fisk, koste hvad det koste vil, og er der sild at fange, ja så fanger de dem. Deres bekymring for balancen i havet, bør vi tage med et gran salt. Man kunne jo f.eks. spørge den voksende flåde af konsumsildefiskere, om der nu også er sild nok til et betydeligt udtag til mel og olie?

Hvis der skal fanges flere sild til mel og olie, så bør fiskerne få en accept af dette og få lovgivet omkring et sådant fiskeri, alt andet er uholdbart.  

I Levende Hav så vi helst at silden bliver brugt til konsum. Og vi burde sætte mere målrettet ind, for at få os til at spise denne herlige fisk. Vi bruger offentlige midler til nærsagt alle mulige og umulige reklamefremstød for alt muligt. Vi bør sætte ind i Danmark og i Europa for at få os til at spise sild  - flere gange om ugen, det er også godt for helbredet.

Sild Clupea harengus

Silden bliver sjældent over 40 cm og er så 20-25 år gammel. Før sildebestandens kollaps i 70érne blev der fanget mange sild til mel og olie. Men med genopretningen af bestandene blev det forbudt

 

Brisling Sprattus sprattus

Max. længde 16cm hvor den er ca. 5-6 år gammel. I Østersø landene er den meget anvendt til konsum, men i dansk fiskeri bruges den til fiskemel og olie. Derudover er brislingen meget vigtig som føde for andre fisk