Rødspætter til lav pris 

Discount rødspætter burde udløse oplægningsstøtte. Jan. 2002

 

 

 

Der landes mange rødspætter i de vestjyske havne, men priserne er helt i bund. De store sorteringer indbringer kun 6-7 kr. pr kg. De lave priser hænger sammen med, at kvaliteten på rødspætter er meget lav om vinteren. Hvor en rødspætte i højsæsonen holder en kødprocent på over 45% så er procenten ned på de 30% om vinteren, samtidig med at dens gastronomisk værdi også er helt i bund og den er fyldt med rogn. 

Fiskernes Producentorganisation PO sætte  mindstepriser på fisk. Kan fisken ikke sælges til den fastsatte mindstepris bliver den taget ud og overhældt med farve. Hver vinter sænker PO mindstepriserne på rødspætter, for netop ikke at skulle udtage store mængder rødspætter, som ikke kan sælges.

I de indre farvande er det forbudt at lande hunrødspætter, de er fredet fra den 15.jan. til den 30. april. Fiskere fortæller, at den fredning burde gælde fra årsskiftet, da fisken ikke er noget værd og også svær at sælge. Også i år har man hældt farve på fisken fordi den ikke kunne opnår mindsteprisen.

Men i Nordsøen fiskes der på livet løs og presset mod rødspætter om vinteren er steget fordi torskefiskeriet også er under et stor pres.

Fiskeriet efter rødspætter om vinteren, er selvfølgelig et klart udtryk for alvorlige problemer for fiskerne, men dette vinterfiskeri giver blot større problemer til sommer og efterår. Sidste år blev kvoten fisket op og sommerfiskeriet var sat på meget små rationer. Nu er der et frit fiskeri, man må lande alle de rødspætter man kan, sådan var det også sidste år, og da højsæsonen satte ind, da måtte de mindre fartøjer kun lande 700 kg om ugen, en mængde som svarer til et dagsfiskeri.

Denne forvaltning af en begrænset kvote på rødspætter er - for nu at bruge Bente Rulles mest anvendte bemærkning – tåbelig. Om sommeren indbringer de store sorteringer på rødspætter aldrig under 20 kr. kg  nærmere de 30 kr. De mindre sorteringer indbringer mindst 15 kr.

Resultatet bliver, at hver gang man fanger 1000 tons rødspætter uden for sæsonen så mister fiskerne og samfundet værdier 10 mill. kroner på rødspættekvoten. Og dertil skal lægges, at  fiskeriet efter rognrødspætter, sikkert har en negativ betydning for opbygningen af rødspættebestanden.

Oplægning:

Fødevareministeren vil afsætte 40 mill. på den kommende finanslov til fiskeriet og de penge vil udløse lige så meget fra EU. Hertil siger fiskerne, at de gerne ser at pengene bliver brugt op oplægning i stedet for ophugning. I Fødevareministeriet siger man at man generelt er meget betænkelig ved oplægningsstøtte, man foretrækker ophugning.

Men lige netop i denne sag om vinterfiskeriet efter rødspætter, kunne der være en fordel at bruge oplægningsstøtte til de fartøjer, som reelt i dag ikke har noget andet valg end at fange vinterens discount rødspætter. Fanger fiskerne f.eks. 4000 tons, uden for sæsonen, taber fiskerne og samfundet 40 mill. på rødspættekvoten. Derfor, og til sikring af rødspættebestanden, kunne en oplægningsordning på dette område være en løsning.