Pressemeddelelse udsendt den 5. december 2002

                     Fusk i fiskeripolitikken  

 

     

  

   

Med Danmark som formand skal EU, under store vanskeligheder, vedtage en fiskerireform som har været undervejs i 10 år. Fødevareministeren siger, at det største problem er de sydeuropæiske lande, med Spanien i spidsen, som ikke vil acceptere, at man nu fjerner støtten til fiskeriet.  

Men det er ikke rigtigt. Fødevareministeren fusker med sandheden, og det gør hun sikkert fordi konflikten mellem syd og nord er en god sag til at bortlede opmærksomheden fra de virkelig store problemer i europæisk fiskeri. Den økonomiske støtten er kun et mindre problem i forhold til de ressourcer og fiskeripolitiske problemer EU har fået bygget op. Fiskere, i Danmark og Spanien, siger at de mangler fisk. Og får de ingen fisk, ja så har de ikke mere brug for støtten end en skaldet har brug for en kam. Det altovervejende store problem i det europæiske fiskeri er manglen på ressourcer, dvs. fisk. Og det problem er ikke opstået pga. af støtten, men det er opstået fordi de europæiske politikere og regeringer har ladet stå til, de har lukket øjnene for årsagerne til de store problemer.

Det europæiske fiskeri er meget komplekst og vanskeligt at beskrive, så som illustration bruges nogle eksempler fra det danske fiskeri. Lige nu har fiskerikontrollen bundet 3 store industritrawlere fra Thyborøn til kajen, de er blevet taget med for alt store bifangster af kuller og anden spisefisk i deres industrilaster. Sidste år var der en voldsom røre om et enkelt industrifartøj som på en rejse medbragte mere end 100 tons af den værdifulde spisefisk kuller. Det fartøj landede på blot en rejse en mængde kuller, der svarede til mere end 5 % af den samlede kullerkvote i Nordsøen. Den last skabte en skandale og fiskeriets topfolk udråbte skipperen som foræder mod det samlede danske fiskeri, en idiotisk handling, sagde de og de engelske fiskere rasede. Nu ligger der 3 fartøjer ved kajen i Thyborøn med de samme problemer.

Hvad siger Fødevareministeren? Det ved vi ikke, men hun vil sikkert beklage og så glæde sig over at den danske fiskerikontrol virker! Også her er der tale om fusk. Selvfølgelig foreligger der en mulighed for, at Fødevareministeren ikke aner hvad der foregår i fiskeriet, at hendes embedsmænd og kvinder forholder hende sandheden, men det hjælper jo ikke en minister.

Mange industrifartøjer blevet taget med for mange spisefisk i lasten. Den lille torskekvote medfører  et stort udsmid af torsk, enten fordi kvoterne er opfiskede eller fordi fiskerne smider de mindre torsk tilbage i havet, for at kunne lande de større og dyrere torsk. Udsmidsproblemerne i jomfruhummerfiskeriet i Nordsøen er katastrofalt og helt ude af kontrol.

Ville det brutale og ressourceødelæggende fiskeri vi har i dag være kommet ind i fiskeriet uden støtte fra EU? Det kan man ikke give et fornuftigt svar på, men blot konstatere, at den økonomiske støtte fiskeriet har fået kunne have været øremærket til en fornuftigt til ophugning af de fartøjer og metoder som beviseligt ødelægger havbunden og fiskebestandene og til fremme og udvikling af det naturskånsomme og biologisk bæredygtige fiskeri.

For flere oplysninger

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

Telefon 97 89 54 55