Ophug dem!

Indlæg i debatten om det bæredygtige fiskeri. maj 2002

 

     

  

 

   

Fiskernes formand Bent Rulle er rasende på de sydeuropæiske lande fordi de har givet EU’s nye fiskerireform fingeren. De lande vil ikke have ophugget deres fiskere, de vil have kvoter i Nordsøen og de vil fortsat have økonomisk støtte fra EU.

Formanden for de danske fiskere vil have ophugget endnu flere af hans medlemmer. Han vil fortsætte den ophugningskurs, som indtil i dag har kostet over en mia. skattekroner og som har fået reduceret den danske fiskeflåde til ca. 1600 fiskefartøjer, når vi ser bort fra små joller og pramme. En masse penge til ophugning og næsten ligeså meget til moderniseringer og nybygninger. Formålet med de offentlige støtte til ophugning af kutterne, har været at få flåden tilpasset de færre og færre fisk, altså at fiskeriet blev mere bæredygtigt, målt på fiskebestandene – men det formål er ikke blevet opfyldt.

Fiskeriet er mere ubæredygtigt end for 15 år siden, for de danske fiskere fanger næsten det samme med 1600 fartøjer som de gjorde med 4000 fartøjer. Og det hænger sammen med, at man har brugt ophugnings midlerne til at få frigjort den nødvendige tonnage, til nybygninger og ombygninger af de store fartøjer til at blive endnu større og mere effektive. Fiskernes formand støtter udviklingen mod ophugning af endnu 4-500 fartøjer, for så er vejen banet for indførelsen af kvoter pr. fartøj, kvoter som fiskerne så kan sælge, bytte eller låne ud.

Dette store ”misbrug” af offentlige midler har kunnet foregå, fordi de nordeuropæiske fiskeriansvarlige i lande som Danmark og Holland samt EU-kommissionen, har ønsket den samme udvikling. Det er krystalklar nordeuropæiske politik, at få fjernet de mindre og de mellemstore fartøjer, så vejen bliver åben for handlen med kvoter. Fiskeriøkonomerne anbefaler også den udvikling. Fiskeriindustrien siger helt åbent, at de små kutter skal ud af dansk fiskeri – hvorfor? Fordi de ikke fanger noget og fordi de bestemmer for meget!

Danmarks Fiskeriforening med Bent Rulle i spidsen, har fået vind i sejlene. Han kæmper for havmiljøet, han kæmper for det bæredygtige fiskeri osv. imod de grådige spanioler. Og alle retter ind til højre, selv en naturorganisation som WWF støtter nu op om det der er tilbage af dansk fiskeri.

Det er en skandale, at dette samfund har tilladt den udvikling vi har været vidner til de sidste 15 år i fiskeriet. Ja det er ikke blot en skandale, det er vandvittigt at bruge så mange penge på ophugning, uden samtidig at stille krav om, at målet et mere bæredygtigt fiskeri blev opfyldt. Nu vil dansk fiskeri ophugge 4-500 fartøjer, til en samlet pris på 400 mill. kroner, de kommende år. Hvor ligger den rapport, de analyser, de konsekvens beregninger målt på bestandene, som retfærdiggør brugen af de mange penge? Den findes ikke, fordi det er uden betydning i hovederne på de der ønsker og har magten til at udrydde dansk fiskeri. De har kun et ønske, at få magten over ressourcerne i havet så der kan handles med fisk – endnu inden den er fanget.

Forbrugerne – de skal bare betale regningen. Regningen for dyre fisk, for ødelæggelserne af havet, ødelæggelsen af fiskebestandene og de mange fiskerihavne. Nu lukker Esbjerg Fiskeriauktion og sammen med fiskerne, de andre auktioner, havnemiljøer, fiskekuttere forsvinder et enestående og fagligt meget spændende kulturerhverv. De tusinder af smukke blå fiskekuttere blev ofre for fiskeriformænd, politikere og embedsmænd, som har siddet alt for mange år på de samme stole. De er ineffektive, de er urentable, de er syngefærdige og så kan selvfølgelig ikke tiltrække de unge nye kræfter.

Det er på høje tid de bliver hugget op så nye og unge kræfter kan komme til.