Nyt tilbageslag for kystfiskeriet  

udsendt feb. 2002

 

 
 

Det er ikke kun forureningen og de store fartøjer som udrydder kystfiskeriet. Det samme gør myndighederne og Danmarks Fiskeriforening. ”Væk med de små kuttere, som ikke engang har et lokum, så vi kan få bygget nogle nye store super effektive skibe med masser af motorkraft, lædersofa og lokum – det er fremtidens danske fiskeri”, lyder det sikkert, når fiskernes højtbetalte formænd og mange direktører mødes med den danske fiskeriforvaltning. For hvad er ellers forklaringen på, at de i samarbejde har fået udarbejdet en regulering for de mindre kuttere som ingen vil have?

Den 16. maj 2001 vedtog Folketinget, med næsten alle partiers støtte, at kystfiskerne skulle have en regulering som kunne sikre og udvikle dette historiske fiskeri, til gavn for samfundet som helhed og til gavn for de mindre havne i særdeleshed. I Danmark vurderes der at være ca. 400 erhvervsfiskefartøjer som kan betegnes som kystfiskere.

Allerede nu, en måned efter at den nye regulering trådte i kraft, kan vi konkludere, at kystfiskerne ikke har fået det Folketinget lovede dem i maj sidste år. Ud af de ca. 100 som søgte på den nye regulering er det kun 12 fartøjer som har taget imod ”tilbudet”. Resten, og de 300 som ikke søgte, har vurderet at de fik en væsentlig dårligere regulering med den nye regulering for kystfiskere.

Tilbagestår spørgsmålet til det nye Folketing og regering, som jo bekendt bruger meget energi på at få fjernet al det unødvendige og overflødige, ”hvorfor brugte vi de mange kræfter og penge på en ny regulering som igen vil have?”.

Det spørgsmål kunne de passende stille Fiskeridirektoratet som har stået for udmøntningen af Folketingets beslutning. For samtidig med Fiskeridirektoratet bruger mandskab og penge på at udvikle ubrugbare og overflødige reguleringer, klager de dagligt over manglende ressourcer til fiskerikontrollen, så de kan få stoppet ulovlighederne i dansk fiskeri. 

Nu har Levende Hav Nyheder talt med mange kystfiskere om denne sag. Det er overvældende og  grænsende til tavshed,  hvorledes fiskerne føler sig behandlet af deres egen forening og af myndighederne. Og værre er, at de ikke længere mener sig i stand til at protestere. "Jeg tør ikke, jeg er bange for at kontrollen skal få øje på mig, for hvis de vil, kan de skære ca. 200.000 af mit årsfiskeri, da det ligger uden for reglerne". Sådan er det gået også for de mindre fartøjer, de er også blevet tvunget ud i at skulle bøje og tolke de mange regler for fiskeriet. 

Myndighederne kan efterhånden skalte og valte som de vil med dansk fiskeri for alle fiskere er blevet tvunget ud i at bryde reglerne. Og sådan er det gået, også fordi Danmarks Fiskeriforening opretholder deres oldnordiske princip om, at alle danske fiskere, uanset størrelse og grej, skal stilles ens, når det gælder fordelingen af de historisk lave kvoter det er blevet til.