Fiskeriet i Nordsøen 1 kvartal 2002

Udsendt april 2002

 

     

  

 

   

Det har været en vanskelig vinter for store dele af fiskeriet, med meget dårlig vejr og landinger langt under det normale for årstiden. Det kystnære fiskeri havde et rimeligt torskefiskeri frem til midten af jan. så gik det helt i stå pga. vejret og det kom ikke i gang før i slutningen af feb. I marts måned fiskede man rødspætter til meget lave priser pga. af rødspætternes lave kvalitet.

Fra slutningen af marts og her i april skulle kystfiskerne fange rødspætter og torsk og tunger. Men da det nu er koldere end normalt, vil fisken ikke rigtig ind til kysten. Men de større fartøjer til havs, fanger pænt med både torsk, rødspætter og tunger.

Men fiskerne slås med et meget alvorligt og også noget uventet problem – prisen på fisken. Prisen på rødspætter er helt i bund, nede omkring PO prisen, dvs. hvor de bliver taget ud af markedet og overhældt med farve, for at blive brugt til dyrefoder. Fiskerne modtager så PO - mindsteprisen for deres fisk, 6 –7 kr./kg. Det er lave priser, sammenlignet med sidste år, hvor priserne lå mellem 10-18 kr./kg. Priserne på tunger er også et stykke fra prisen sidste år og priserne på torsk ligger lavere end sidste år.

Fiskerne er forvirrede. De var klar over, at de seneste års priser på fisk nok ikke kunne blive meget højere, men at priserne skulle falde så meget som i år, forstår man ikke.

Omkring prisen på rødspætter kunne forklaringen være, at nu skal den hollandske rødspætteindustri have hentet de mange penge den satte til, i bestræbelserne på at få nedlagt den danske fiskeindustri, som beskæftiger sig med rødspætter. Det lykkes for hollænderne og i dag er der ikke længere nogen egentlig rødspætteindustri i Danmark - markedet for rødspætter er nu overtaget af Holland.

Tobisfiskeriet. Ifølge Fiskeri Tidende den 4. april er tobisfiskeriet kommet i gang, men ser man på Fiskeridirektoratets hjemmeside så ser det ikke sådan ud. Der er overhovedet ikke registeret tobislandinger fra Nordsøen, men en lille smule fra norsk område, 550 tons svarende til en mindre last for et enkelt fartøj. Nu skal man tage direktoratets daglige statistik med et kg salt, da denne ikke kan siges at være dagligt opdateret med hensyn til landingerne. Så måske er der kommet lidt tobis fra Nordsøen, men i det må være i småtingsafdelingen. Også det forhold tyder på, at de marine forår lader vente på sig.

Andre fiskerier. Tidligere var kystfiskeriet, specielt fra Thyborøn, efter stenbider (rogn fiskeri til produktion af kaviar) et fiskeri som man regnede med, nu er det næsten ophørt. Hvorfor er der ikke nogen forklaring på, men enten er kysten nord og syd for Thyborøn blevet ødelagt af strandfodringen eller også har fiskerne opfisket bestanden af stenbider, eller også er der en naturlig forklaring. Et faktum er det at dette fiskeri er gået helt i stå. Rygter vil sige, at et stort  stenbiderfiskeri rundt Island er årsagen.