Levende Havs kommentarer til 

VK regeringsgrundlaget:

 

  Vækst, velfærd - fornyelse

Vi har naturligt set på regeringsgrundlagets målsætninger og midler på områderne, fiskeri-, miljø- og udviklingspolitikken.

Fiskeri: ”Vi skal have defineret en ny fiskeripolitik” står der i målsætningerne for den nye regering - men det er alt! Fiskeri optræder kun den ene gang. Intet om hvordan man kunne forstille sig en sådan ny fiskeripolitik. I sammenligning med alle andre områder under regeringsgrundlaget, falder fiskeriet virkelige udenfor. Fiskeriet ser også ud til i fremtiden at blive et område som ingen vil røre ved. Også derfor tilbyde Levende Hav vores aktive medvirkning  til udvikling af en ny fiskeripolitik og henviser til dette emne under denne hjemmeside. 

Miljø: ” Der er behov for, at miljøpolitikken genvinder sin folkelige opbakning”. Her er der tegn til overensstemmelse mellem regeringens og Levende Havs målsætninger. Men ser vi på regeringsgrundlagets midler til en større folkelig opbakning, ser det sløjt ud. For der står intet om hvordan den nye regering forestiller sig at det skulle ske. Man vil etablerer ”Institut for Miljøvurdering”, men det vil ikke fremme den folkelige opbakning, da instituttet skal virke på et meget højt internationalt videnskabeligt niveau. Man vil udarbejde en Vandmiljøplan III og man vil nedbringe udledningerne af kvælstof og fosfor. Men hvordan det skal gøres står der intet om. På miljøområdet er der ikke den store forskel på mål og midler i regeringsgrundlaget.

Udviklingspolitikken: ” Regeringen vil fastholde den mangeårige målsætning for dansk udviklingsbistand - at fremme bæredygtig udvikling gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst”. Støtte til fattigdomsbekæmpelse er helt i tråd med Levende Havs virke. Vi har været skeptiske overfor ”Civilsamfundsstrategien” i udviklingsbistanden, hvor fattigdomsbekæmpelsen kom under dette formål. Vi mener, at de danske bistandsmidler skal bekæmpe fattigdom og derigennem skal der, fra neden, bygges bæredygtige organisationer og styreformer lokalt, regional og nationalt.

Men ligesom under miljøpolitikken så får NGO’erne og græsrødderne ikke et eneste ord med på vejen. Den nye regering har enten glemt eller også forbigået det folkelige miljø- og udviklingsarbejde. Og selv om der naturligt nok ikke kan stå alt på 40 sider, så er fraværet af fiskeri og græsrodsarbejdet meget tydelig, især når man ser hvor meget plads der blev til det nye IT samfund og idrætten.