Debatten om det bæredygtige fiskeri 2001

Ny rapport fra LLH marts 2002

 

 

Der er fokus på fiskeriet, problemer med store bifangster i industrifiskeriet; dramatiske nedskæringer i kvoterne; konflikten mellem det kystnære og det havgående fiskeri, EU Grønbogen, Folketingets vedtagelser m.m., har fået større opmærksomhed i medier og offentlighed end vi er vant til.

I 2001 har Levende Hav været på farten med foreningens projektfartøj M/S Anton, med udstillinger og debat om det bæredygtige fiskeri. Og det er der nu kommet en rapport ud af ”Debatten om det bæredygtige fiskeri i 2001” forfattet af etnografen Ingeborg Svennevig. Hun er medlem af Levende Hav og kender til fiskeriet. Hun har også skrevet speciale om naturparker og fiskeri og hun har arbejdet med projekter om den folkelige inddragelse i naturforvaltningen bl.a. i Vadehavet og genopretningen af Skernå.

Rapporten beskriver konflikten mellem de store og de små i fiskeriet. Rapporten giver også et billede af et erhvervsfiskeri i krise, uden en fælles forståelse af de store værdier som hører fiskeriet til. Organisatorisk er det danske fiskeri stadig styret af en forening, som forsøger at være fortaler for alle danske fiskere, fra skibe på flere tusinde tons til de små joller. Og det kunststykke synes ikke at fungere.

Rapportens målgruppe er os alle, dvs. den er holdt i et sprog og en terminologi, hvor alle kan være med. Kopier af udstillings plancher og debatoplæg finder man også i rapporten.

Bestil rapporten på mail llh@levende-hav.dk eller telefon 9789 5455 pris

25 kr./stk. + porto 10,50.