Fiskeriets indvirkninger på havmiljøet


Pressemeddelelse
Fredag den 30.6.2000

Udsendt af Landsforeningen Levende Hav.

Kattegatvej 3. 8500 Grenå

Tlf. 87580755 www.levende-hav.dk <http://www.levende-hav.dk/>

Fiskeriets indvirkninger på havmiljøet skader mere end forureningen. Det konkluderes i rapporten Quality Status report 2000, udgivet af OSPAR - en kommission med 15 lande incl. Danmark som medlemmer, der har ansvaret for havmiljøet i Nordøst Atlanten, et område som også omfatter Nordsøen, de indre danske farvande og Østersøen. Konklusionerne i denne rapport i forhold til fiskeriet er usædvanlig klare - der fanges mere end hvad bestandene og farvandenes økosystemer kan bære; kvoterne er for høje; de tunge redskaber ødelægger havbunden og udsmidet af døde fisk (discarden) er alt for høj.

Det er første gang, at officielle myndigheder melder så klart ud, som tilfældet er i denne rapport. Og nu opfordrer miljømyndighederne, EU og de nationale fiskeriforvaltninger til et tættere samarbejde mellem miljø- og fiskeriforvaltningerne, for at få rettet op på de kritiske forhold de europæiske og nationale fiskeriforvaltninger.

I Landsforeningen Levende Hav LLH er vi enige i rapportens konklusioner på fiskeri området. Fiskeriet er ude af kontrol og situationen kræver handling fra de officielle myndigheder og erhvervsfiskeriet. LLH støtter op om rapportens anbefalinger om et tættere samarbejde mellem fiskeriforvaltningen og miljømyndighederne, og vi opfordrer miljømyndighederne til at lægge et optimalt pres på fiskeriforvaltningen og fiskerierhvervet for at få fremmet det bæredygtige fiskeri, dvs. at få forbudt eller kraftigt begrænset de fiskerier som ødelægger havmiljøet.

Derimod er LLH direkte imod rapportens anbefalinger om at frede havområder. LLH skal advare myndighederne og miljøorganisationerne mod de kortsigtede, uøkologiske og ubæredygtige løsninger, der ligger gemt under planerne for fredede havområder. Fredninger samt langvarige og/eller permanente beskyttelser af havområder, bør kun bruges i nødstilfælde, da sådanne områder jo også udgør en alvorlig risiko for det fornuftige og skånsomme erhvervsfiskeri.

LLH vil opfordre OSPAR miljømyndighederne til at udvise den største forsigtighed med at arbejde videre på modeller der ender op med fredninger af havområder, da de ikke løser problemet i forhold til fiskeriets direkte negative indvirkninger på havmiljøet.

Derimod skal vi anbefale, at myndighederne for forbudt, eller meget begrænset de skadelige fiskerier, som f.eks. bomtrawl og hårdt slæbende almindelig trawl og snurrevod og det alt for voldsomme og havøkologi ødelæggende industrifiskeri efter tobis, sild, brisling,

for yderligere oplysninger

Kontakt Kurt Bertelsen Christensen tlf. 9734 8440