Fiskekvoter bør bruges til at få fordelt fiskene mellem de enkelte lande. Omsættelige som ikke omsættelige individuelle fiskekvoter er *generelt ikke brugbare. *(individuelle kvoter vil kunne bruges i meget afgrænsede fiskerier hvor der på forhånd er skabt fuld sikkerhed for at fiskeriet udøves skånsomt mod bestande og havmiljø). 

Derimod bør man forvalte selve fiskeriet, dvs. hvordan man fisker og med hvilke redskaber. Og der skal også være et discardforbud (et forbud der siger, at fisk der ikke kan genudsættes i live, skal i landbringes).