Hvordan kommer vi videre
Fiskeri Tidende oktober 2001

 

Landsforeningen Levende Hav LLH er blevet bandlyst af Danmarks Fiskeriforening DF. De ca. 70 fiskere som er medlemmer af LLH kan ikke også være medlemmer af DF og DF vil ikke sidde i udvalg sammen med Levende Hav. At danske fiskere ikke kan være medlemmer af LLH er måske ikke så stort et problem, men at DF ikke vil deltage i et meget vigtigt udvalgsarbejde under Fødevareministeren, til afklaring af forureningen, råstofindvindingen og andre faktorers indflydelse på de lave fiskebestande, er ikke holdbart.

Vi har tidligere spurgt Danmarks Fiskeriforening om det virkelig er nødvendigt at bruge så meget negativ energi på LLH? LLH er ikke nogen fiskeriforening, men en miljøforening som interesserer sig for havet og dets ressourcer. Vi er og kan ikke være nogen trussel mod hverken DF eller dansk fiskeri. Eller som en fisker fra Hvide Sande udtrykte det denne sommer, da han havde set vores udstilling, ”hvis I er en trussel om dansk fiskeri, som Bent Rulle mener, så ser det sku ikke godt ud for dansk fiskeri”.   

Danmarks Fiskeriforening bør selvfølgelig deltage i det udvalg de selv har fået nedsat, men DF’s krav til Levende Hav kan ikke blot være, at vi skal trække os. Levende Havs kritik af bestemte fiskeriformer og metoder, kan man være uenig i og tage afstand fra, men det er urimeligt at vi skal acceptere alt dansk fiskeri, for at sidde i udvalg sammen med Dansk Fiskeriforening.

Dette efterår og vinter vil LLH bruge tid på udvalgsarbejdet og vi vil bruge tid på at drøfte og debattere  hvorledes Folketingets beslutning fra 16. maj kan føres ud livet. Hvordan bliver det f.eks. muligt at få genopbygget fiskebestandene, hvordan bliver det praktisk muligt for de mindre fartøjer at få deres egen regulering i form af årsmængde eller kvote?. Eller hvordan får man isoleret de omsættelige kvoter i det pelagiske fiskeri, så den danske model ikke bliver en glidebane over i det demersale fiskeri osv.? 

Lad os være enige om at være uenige og lad os komme videre.

Henning Thøgersen

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav

Ps. Vi har ikke været så skrivende i Fiskeri Tidende i den seneste tid, fordi vi blev trætte af, at vore indlæg ikke fik lov til at stå ukommenteret i en uge. Men redaktøren har forklaret os, at det ikke kan være anderledes - dette indlæg må gerne kommenteres.