Hold kursen Ritt
Fiskeri Tidende og Dagbladet Information feb. 2001

  


Fødevareminister Ritt Bjerregård fortjener roser for hendes klare og kontante afvisning af landbrugets krav om økonomisk kompensation for udgifterne i forbindelse med kogalskaben. Af mange fornuftige grunde, bør landbruget selv afholde udgifterne i denne sag. For det er landbrugets produktions metoder, som er årsag til den meget alvorlige situation som er under udvikling, og den eneste måde situationen kan bringes under kontrol, er ved at landbruget får ændret radikalt på deres metoder - landbruget skal ikke have økonomisk kompensation i denne sag.

Ligesom landbruget, bør fiskeriet heller ikke have økonomiske kompensation på 20% til en oplægnings ordning, som Danmarks Fiskeriforening vil have med henvisning til reduktionen af torskekvoten ( Fiskeri Tidende den 18 jan.).

For det er ikke som Danmarks Fiskeriforening påstår, EU, forureningen, olieindustrien og hensynet til fugle og havpattedyr der er skyld i problemet, det er fiskeriet selv som bærer det store ansvar for den ulykkelige situation i dag. Derfor, skal fiskeriet have en mere offentlig støtte, bør denne kun gives til fiskere som kan dokumenterer, at de kan og vil bedrive et bæredygtigt og skånsomt fiskeri. 

For få år siden ville Danmarks Fiskeriforening hverken høre eller tale om havforureningen, med henvisning til de økonomiske problemer, forureningen kunne påføre fiskesalget, nu bruger man forureningen i et forsøg på at få forøget den offentlige støtte.

-         En sådan slingrekurs, kræver mere end selv imageskaberen Claus Jacobsen kan klare, i forsøget på at få tilført offentlige skattekroner til et skrantende erhverv.  

Kurt Bertelsen Christensen
Landsforeningen Levende Hav