Havmiljø og fiskeri


"Fiskeriets negative påvirkninger på miljø- og fiskeressourcerne udgør i dag det største problem for havet". Det konkluderer OSPAR, en kommission nedsat af 15 lande incl. Danmark. Kommissionen er nedsat til overvågning og beskyttelse af hele Nordøst Atlanten. Ifølge OSPAR fanges der flere fisk, end bestandene og farvandene kan bære. De tunge fiskeredskaber ødelægger havbunden og udsmidet af døde fisk (discarden) er alt for høj.

Landsforeningen Levende Hav er enig og vi håber at myndighederne med OSPAR nu vil få forbudt eller begrænset de fiskerier som ødelægger havmiljøet. Desværre taler OSPAR og myndighederne mere om fredninger til havs, end om hvordan man får stoppet de skadelige fiskerier. Men det er altså ikke god forvaltning at frede, da fredninger på havet også rammer det fornuftige og skånsomme fiskeri.

Og der er heller ingen grunde til fredninger på havet. I fiskeriet er der mange uprøvede metoder, som bør prøves. Et direkte forbud mod bestemte fiskerimetoder og forbud mod f.eks. at trawle med visse typer fartøjer, motorer og trawle i bestemte havområder. Energiafgifter, hvorfor skal fiskeriet være fritaget for at betale den energiafgift som kunne være med til at bremse udviklingen af det energitunge fiskeri? Stop for offentlige tilskud til nybygning og ombygning af de fartøjer, som skaber problemerne. De seneste nybygninger i dansk fiskeri har fået henholdsvis 10 og 6 mill. kroner i offentlig støtte, uden den støtte ville de sikkert ikke være blevet bygget.

Giv derimod tilskud til ophugninger af de store fiskefartøjer som har skabt problemet. Og det vigtigste: giv en høj og mærkbar politisk og økonomisk støtte til det naturskånsomme fiskeri.

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav