GMDSS (The Global Maritime Distress and Safety System) 

eller på dansk: En "Godt Med Daglig Støj Sender"

Udsendt Feb. 2002

 

 

Fra den 1. feb. i år skal fiskefartøjerne have nyt radioudstyr og nyt udstyr til nødradiopejlinger. For fartøjer over 15 meter er der tale om investeringer på over 100.000 kroner plus dertil hørende nødvendige kursus, for at få certifikater til at betjene udstyret.

Denne sides webmastere har været på kursus og dette kursus samt havnesnak, rygter og myter giver os nu en god anledning til, at få set nærmere på denne sag.

På flere udenlandske websider kan man læse om dette systems svagheder og de mange fejlnødkald det har været årsag til, siden det blev sat i værk i 1999. Ifølge den danske Søfartsstyrelse er de problemer dog ved at være løst.

Men det er ikke det vi hører på havnen. Her siger alle, og uden tøven, at GMDSS systemet er noget l…og at det garanteret er forældet inden det er taget i brug.

Op til denne udsendelse, har 3 uafhængige kilder, som allerede har systemet om bord, sagt at de er nødt til at slukke for sender og VHF. ”Vi kan simpelthen ikke holde al den larm ud, så vi lukker for det”, siger de. (Hertil skal tilføjes, at de fartøjer som er påbudt at have dette system, de er også påbudt at have det åbnet).  

Systemet fungerer på den måde, at det modtager 3 slags informationer. Nødopkald fra skibe i nød, opkald fra skibe efter f.eks. lægehjælp og maritime efterretninger fra land. Hvert opkald annonceres med en forholdsvis kraftig lyd i styrehuset. Og under bestemte forhold, vil der konstant være sådanne kraftige lyde fra henholdsvis VHF og den store sender. Det er indlysende meget afgørende for sikkerheden til havs, at man ikke bliver tvunget til at slukke for systemet og derfor vil Levende Hav Nyheder følge denne sag, og nu opretter vi et forum for brugerne af GMDSS systemet på vores hjemmeside. Her vil man kunne få oplysninger om systemet og informationer fra brugerne.      

GMDSS systemet vil under de kommende udsendelser blive analyseret under de følgende overskrifter:

  1. Sikkerhed – er det mere sikkert end det vi havde?
  2. Overflødighed – er det for radiosender delen ved at bliver overhalet indenom af Inmasatsystemet?
  3. Økonomi – er det rimeligt at påføre fiskerierhvervet disse store omkostninger?
  4. Hvordan kan systemet blive bedre?