Fusk eller lovbrud?

udsendt Feb. 2002 (Ulovligheder i Industrifiskeriet)

 

 
  

Når man kører over for rødt, begår man en lovovertrædelse. Det er der ikke så svært at forstå, men når fiskerne ikke overholder reglerne i fiskeriet, så ”fusker” de med reglerne.

”Fusk” optræder nu også jævnligt i den danske offentlighed, selv politikerne er begyndt at bruge ordet, senest i ”Esbjerg-sagen” hvor 12 store fartøjer blev afsløret med sild i lasten, hvor der skulle havde været brisling.

I Norge er fiskeriminister, Svein Ludvigsen blevet træt af al den ”fiskefuskesnak”, siger han til den norske fiskeriavis Fiskaren. De rette ord for overtrædelser af reglerne indenfor fiskeri er ”økonomisk kriminalitet” og ”miljø kriminalitet” fortsætter han. Fiskefusk er en udvanding af den alvor der burde herske omkring fiskerne og aftagernes lovovertrædelser, og nu vil ministeren ikke høre det ord længere.

Den norske fiskeriminister har ret. For når fiskerne ikke overholder reglerne, kan det få alvorlige konsekvenser for de nedfiskede bestande og ikke mindst for fiskere som overholder reglerne. Det kan være fusk når man ”glemmer” at indsende fangstjournalen i rette tid, men det er så afgjort ikke fusk, når man bevist bryder love og regler og fanger i tusinde af tons konsumfisk til brug for dyrefoder, eller når man fortsætter industrifiskeriet selv om der er meget store mængder af konsumfisk som sild, kuller, sej og hvilling i fiskeriet.

Eller når fiskefartøjer, med ulovligt store motorer, fisker tæt inde under land og ødelægger stenrev og fiskerimulighederne for de kystfiskere som ikke har andet alternativ til deres fiskeri osv.

Den norske minister vil ikke længere acceptere fusk som en betegnelse for lovbrud i fiskeriet. Hvad vil vi i Danmark?

Folketinget har netop modtaget et 17 siders kompendium og ”Fiskeriforvaltningens grønspættebog”, begge skrifter med forklaringer på ”Forkortelser og ”underlige” ord i forbindelse med fiskeri”.

Her kan folketingets medlemmer læse om ”grå fisk” og ”FUP” programmer, men ikke noget om ”fusk”, ”bomtrawl” ”dødt udsmid” og andre problematiske områder i fiskeriet.

Levende Hav vil så hurtig som muligt få udarbejdet en brugbar alternativ ordforklaring til brug for de danske politikere og myndigheder.