Fra Skagen mod Hundested

Pressemeddelelse udsendt fra M/S Anton - for et levende hav den 7. juli 2001

 

  

 Kutteren M/S Anton har sat alle sejl, i forsøget på at få skabt en folkelig og fiskerifaglig debat om fremtidens fiskeri. Den økologiske balance i havet, mellem havmiljø og fiskestande, er ubæredygtig og helt ude af kontrol og fiskerierhvervet befinder sig i den alvorligste krise i nyere tid. Kvoterne på torsk, rødspætter og andre vigtige spisefisk er så lave, og perspektiverne for de kommende år så katastrofale, at man nu taler om nedskæringer på op mod 50% af den danske fiskeflåde.

Der er meget svært at finde lyspunkter, men måske skulle dansk fiskeri kikke mod nord, mod Færøerne, her har fiskerne fået optimismen og troen på fremtiden tilbage. Det færøske fiskeri har været helt nede på bunden, med store konkurser og endog bankkrak. Det færøske fiskeri og samfund, har været igennem en meget smertefuld omstilling, hvor man virkelig måtte tage tyren ved hornene, for at få genrejst et levedygtigt erhvervsfiskeri.

I Skagen beretter de færøske fiskere om denne proces som nu har stået på i 10 år og de beretter om noget så usædvanligt som en forvaltning og et fiskerierhverv som arbejder sammen. Om fiskere som ikke alene accepterer, men også støtter op om en effektiv og konsekvent kontrol.
Torsken er kommet tilbage fordi man regulerer, beskytter og kontrollerer og sikkert også fordi man i starten af 90érne fik forbudt fiskeriet på tobis, torskens vigtigste føde, siger de. Nu er der igen mange torsk og tobis rundt de nordatlantiske øer.

"Torsken skal også have fred", og på de vigtigste gydepladser rundt Færøerne, er fiskeriet nu blevet forbudt i torskens gydesæson. De færøske fiskere i Skagen og Hirtshals fisker på danske fartøjer og på spørgsmålet om hvordan de ser fremtiden for dansk fiskeri, er de meget pessimistiske. "Vi er på fast løn, 22.000 kroner om måneden, med mulighed for del i overskuddet, men siden 1998 har vi ikke fået udbetalt noget overskud". De store fartøjer, som fisker tobis, sild, makrel og brisling i Nordsøen og Østersøen, fisker med så store underskud, at de reelt er kommet under bankernes administration. "Det er ikke længere skipperne som bestemmer om og hvornår vi skal fiske og om vi skal have det udstyr og grej vi har brug for, det afgør bankerne" siger de.

Spørgsmålet er nu: Behøver det danske fiskeri at skulle gennem den smertefulde proces som Færøerne måtte igennem i 90érne, med fallitter og banklukninger? Herfra Kattegat på vej mod Hundested og nye beretninger fra fiskerne, er vi sikre på at det bliver tilfældet, hvis ikke vi tager ved lære af Færøerne. For der er kun en vej at gå, mellem 1- 150 af de store energi- og ressourceforbrugende fartøjer bør tages ud af fiskeriet. Et sådant udtag vil koste fiskerne, bankerne og samfundet langt over en mia. kroner, men der ikke andre veje at gå. For selv om man afsatte de ca. 500 mill. kroner der ville være nødvendige for at få ophugget resten af den danske flåde af mindre og mellemstore trækuttere, så ville en sådan massiv ophugnings runde ikke være nok til at redde resterne af kystfiskeriet og de store fartøjer.

Fra fredag den 6/7 til og med mandag den 9/7 stiller vi op på havnen i Hundested med en udstilling "Det bæredygtige fiskeri - 2001". Alle er velkommen og vi håber at få en god debat med fiskerne fra Hundested og de mange mennesker som kommer på havnen i weekenden for at nyde de dejlige fiskefileter.


M/S Anton kan kontaktes på telefon 51245720 el. 40337415