Forslag til debat.

 

Sendt fra Landsforeningen Levende Hav

Danmark er et landbrugsland, ingen tvivl om det. Men vi vil påstå, at Danmark også er en søfartsnation. For ligeså sikkert som vores fornuft er forankret i den danske muld, er vore følelser knyttet til havet. Vore drømme om frihed, vores betydning i den store verden osv. henter næring i historierne fra dengang vi opdagede den nye verden, dengang vi kontrollerede verdenshavene osv.

Vi er også fiskerination og efter 2. verdenskrig fik vi opbygget en stor moderne fiskerflåde og Danmark er også i dag den største fiskerination i Europa, målt på fangstmængderne. 

Erhvervsfiskeriet ligger nu under Fødevareministeriet, og ligesom under det tidligere ”Landbrug og Fiskeriministerium”, ligger fiskeriet stadig underdrejet under landbruget og nu også under fødevarer. Fiskeriet har ligesom fået  tradition for at leve i det skjulte. Så helt naturligt beskæftiger den offentlige debat i Danmark sig heller ikke med fiskeriet. Det kan man forvisse sig om ved at gå på Internettet. Fødevare og landbrug er godt med, men skriver man ex. ”tobis” på en af de større søgemaskiner får man ca. 300 dokumenter. Skriver man ”svin”, el. ”salmonella” får man mange, mange tusinder referencer.

Ligesom fiskearter som tobis, sperling, skader er relativ ukendte så er selve fiskeriet også ukendt Alle kender de lyseblå fiskekuttere, men snurrevod, bomtrawl, almindelig trawl osv. er viden for de få. Og hvad betyder TAC’er og kvoter, og hvordan regulerer EU og hvad gør den danske fiskeriforvaltning?

Nu tales der meget om ”et bæredygtigt fiskeri”. Her er det interessant, at længe før Brundtland i 1987, talte man om bæredygtighed i fiskeriet. Alle som beskæftiger sig med fiskeri er nemlig interesseret i, om de bestande de lever er ”biologisk bæredygtige”, dvs. om man i det kommende år kan blive ved med at fange den samme mængde torsk, sild osv. At fiskerne så ikke har taget de advarsler som kom fra bestandene til efterretning og fået nedsat deres fiskeri, er en anden historie. Men en historie som bestemt også fortjener en meget større offentlig opmærksomhed og debat end tilfældet er i dag.          

EU kommissionen udsendte dette forår en såkaldt ”Grønbog” og i den kan man læse, at fremtidens europæiske fiskeri, helt og holdent er afhængig af, at der nu bliver udarbejdet en fælles ”bæredygtig fiskeripolitik”. For det bæredygtige erhvervsfiskeri man taler så meget om, har akut brug for en fælles forståelse for en fiskeripolitik, der kan sikre fremtiden et mere bæredygtigt fiskeri.

Derfor: Ligesom andre erhverv bør fiskeriet nu også ud i en bred offentlig debat. Fiskeriet kan ikke længere leve i det skjulte. På Internettet kan man læse, at andre europæiske lande har taget dette til efterretning og fået oprettet de nødvendige Internet indgange til de mange interesser som beskæftiger sig med erhvervsfiskeriet. F.eks. har alle betydende fiskeriorganisationer en hjemmeside, det har vi ikke i Danmark.

Landsforeningen Levende Hav siger hermed velkommen til Fødevareministeriets nye og spændende hjemmeside og vi skal opfordre til, at debatsiden for en debat med titlen ”Det Bæredygtige Fiskeri”. Foreningen stiller sig til rådighed med viden og synspunkter på området.

Med venlig hilsen, For Landsforeningen Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen, Projektleder i Levende Hav

Ferring Strand den 15/10/01