Fiskernes formand - rødspættefiskeriet er uansvarligt 

Udsendt 17. jan. 2002

 

 

 

”Uansvarligt rødspættefiskeri” siger Thyborøn-fiskernes formand Flemming Kristensen til Lemvig Folkeblad i dag. Der landes rigtig mange rognrødspætter i de Vestjyske havne, som også Levende Hav Nyheder skrev i går, og det piner Flemming Kristensen. ”Det er simpelthen uansvarligt” og det er ligefør man kunne ønske sig et stop for rødspættefiskeriet og han fortsætter ”Beskæringer i torskefiskeriet berettiger os ikke til at ødelægge rødspættefiskeriet”.

Som Levende Hav Nyheder beskrev det i går, så er problemet de mange rognrødspætter man nu lander og som sælges til langt under det halve af, hvad rødspætter koster i højsæsonen. Og med de lave kvoter der er på rødspætter, vil der komme fiskestop og små rationer på rødspætter til sommer, ligesom det blev i 2001.

-         Og derfor mister fiskerne faktiske mange millioner kroner denne vinter – ved at fange fisk.

Til løsning af problemet vil Flemming Kristensen have indført individuelle kvoter, for derved mener han, at fiskerne bliver mere ansvarlige - om kvoterne så skal være omsættelige siger historien ikke noget om!

Det er næsten klart, at hvis man fordelte de ca. 14.000 tons rødspætter på Nordsøkvoten mellem fiskerne, så vil fiskerne have størst interesse i at fange fisken i højsæsonen, hvor de koster 2-3 gange så meget som om vinteren. Men der er simpelthen ikke fisk nok til alle og for at få et system med individuelle kvoter til at fungere, vil der være brug for en eller anden form omsættelighed.

Og omsættelige kvoter i konsumfiskeriet, bortset fra sild, vil ikke være til gavn for de mindre fartøjer, ligesom det meget langt fra skaber ansvarlighed hos fiskerne – omsættelige kvoter giver også et meget stort udsmid, det viser det islandske fiskeri med al ønskelig tydelighed .

Rødspætteproblemet i Nordsøen kan løses ligesom i de indre farvande, hvor der fra den 15. jan. – 30 april er forbudt at lande hunrødspætter og skrubber. Det fungerer udmærket og kan også komme til at fungere i Nordsøen, hvis viljen er til det.    

Levende Hav Nyheder foreslog i går, at der indføres en oplægningsordning, tæt knyttet til vinterens rødspættefiskeri. En sådan ordning kan måske blive udgiftsneutral ved at vente med at fange rødspætterne indtil efter maj, hvor priserne stiger 2-3 gange.