Fiskeripolitik
artikel i Jyllands Posten 26.12.01

 

 

Tre gange indenfor det seneste år har Folketinget vedtaget, at kystfiskerne skal sikres under ”særlige kvoterammer”. For kystfiskerne kan ikke klare sig konkurrencen med de store fartøjer, når kvoterne er små. De store kan jagte fisken overalt og hele året, kystfiskerne må vente til fisken kommer ind til kysten. Der er også andre gode grunde, som f.eks. opretholdelsen af et erhvervsfiskeri i de små havne, fiskeriets kulturhistorie, dagfangede fisk til hjemmemarkedet osv. Men overordnet skal der tages hensyn til kystfiskerne, fordi de må vente på at fisken kommer ind til land og da må kvoterne i sagens natur ikke være opfiskede.

Siden Folketingets vedtagelser har fiskeriets embedsmænd og kvinder fået udmøntet nye regler for fremtidens kystfiskeri, efter at disse regler er blevet accepteret af Danmarks Fiskeriforening. Og også denne gang blev det til skade for kystfiskerne – man har fået udformet en kystfiskerordning som kun meget få kystfiskere kan tage imod. Til denne elendighed kan lægges, at man i år har fået reguleret Nordsøtorsken således, at den selv samme dag hvor torsken endelig kom ind til den jyske vestkyst, da var kvoten fisket op. Denne julemåned må kystfiskerne i Nordsøen smide deres torskefangster over 200 kg om ugen tilbage i havet, sejle til andre farvande, eller begå lovbrud.

Vi har skrevet et utal af breve og vi har ringet igen og igen, i forsøget på at få en mere fornuftig regulering for kystfiskerne, men vi får blot den besked, at reguleringen er udformet efter rådgivning fra Danmarks Fiskeriforening. Fiskeriforening fik ministerens og myndighedernes velsignelse til at ødelægge det for kystfiskerne, og det selv om foreningen flere gange offentligt har sagt, at de ikke vil have en særordning for kystfiskere og at de i øvrigt vil modarbejde et hvert forslag som kommer fra Levende Hav.

Ovenstående er blot et af mange eksempler på en kuldsejlet dansk fiskeripolitik her i 2001, flere vil følge i det kommende år. 

Bestyrelsesmedlem i Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Home