Fiskeriet jan. 2002

Situationsrapport fra Nordsøen

 

 

 

Nordsøen

Her er torskefiskeriet kommet i gang. Flere fartøjer har fået fisket hele deres jan. kvote på en dag. Det er bl.a. sket for større garnkuttere fra Thorsminde, som hver har en måneds ration på ca. 5000 kg. 5000 kg på en dag er et rigtig godt fiskeri, men ikke usædvanligt for de større garnkuttere i deres højsæson efter torsk. Priserne er faldende fra 25-50 kr. kg til nu 20– 35 kr. kg. men det er normalt for årstiden. I forhold til priserne for blot 4-5 år siden er der tale om mere end en fordobling af priserne på torsk for årstiden. 

Selv med pæne priser, er 5000 kg torsk på en måned ikke nok fisk til de større fartøjer. Så når kvoten er fanget, rigges der om til rødspættefiskeriet hvor der ikke er rationer. Den 1. feb. er de så igen tilbage i torskefiskeriet. Dette fiskerimønster, hvor man skifter redskaber flere gange om måneden, praktiseres også af trawl og vodfartøjer og det skaber problemer for det traditionelle rødspættefiskeri i sommerhalvårets højsæson. Vinterfiskeriet efter rødspætter skabte store problemer i 2001 og allerede nu ser det ud til at blive  værre i år.

Det er selvklart meget uheldigt for de fiskere som skal leve af rødspættefiskeriet i højsæsonen,  men det er også uheldigt for fiskeforbrugerne og for økonomien i fiskeriet. For i vinterhalvåret er kvaliteten på rødspætter helt i bund,  rødspættens højsæson er sommerhalvåret hvor den er smager bedst og hvor den er fedest.

Men fordi kvoterne på de enkelte arter er så lave, må de kapitaltunge fartøjer have alt med og derved får fiskeriet et mere kaotiske forløb, til skade for en retfærdig forvaltning og de mindre og ikke så effektive fartøjer og metoder.

Et andet problem ved de lave kvoter er, at de fiskere som virkelig rammer fisken (og det ser også ud til at fiskene står mere koncentreret end tidligere år) de sorterer i fangsten og de mindre og billige sorteringer ryger ud over siden igen. Der er mange meldinger om den praksis, så det ser ikke ud til, at det discardforbud som blev indført med årsskiftet, virker. Et forbud af den art skal kontrolleres på havet under fangsten, men det har kontrollen ikke skibene til. Men man kan få en viden om udviklingen, ved en analyse af landingerne. De vil sikkert vise, at jo lavere kvoterne bliver, desto større bliver gennemsnitsstørrelsen på fisken. Nogen vil påstå, at det hænger sammen med, at med lave kvoter bruger man større masker, men det gør man ikke, fordi man skal også have bifangsterne af kuller og andre fisk med, for at få økonomi i de store fartøjer. Bliver discardforbudet ikke efterlevet, så vil lave kvoter på torsk ikke hjælpe til med genopbygningen af torskebestanden. 

Kystfiskeriet

Kystfiskeriet ud for Hanstholm og nord på har været godt for mange, hvorimod kystfiskeriet syd for Hanstholm nu helt er forsvundet - der er simpelthen ingen fisk. Kystfiskerne fra Thyborøn og Thorsminde må mere end 10 mil ud i havet for at fange lidt fisk og også der skal man være meget heldig. Kystfiskerne beretter, at de få som fanger noget torsk har været heldige og ramt lige der hvor der har været noget tobis. Snegle, muslinger og orm, som torsken var fyldt med tidligere, findes ikke længere. Større sammenhængende områder fra Agger og nordpå var kendt for deres store forekomster af blåmuslinger, som i store klaser hang i garnene til gene for fiskeriet. Det ser fiskerne ikke mere, blåmuslinger findes ikke længere. Fiskerne har ikke andre forklaringer, end at bankerne er blevet ødelagte af den voksende råstofindvinding og strandfodring i området fra Thorsminde til Lodbjerg.

Næste situationsrapport fra de indre danske farvande