Fiskeri Tidende lukker

Udsendt den 8. jan. 2002

 

 

 

Fiskeri Tidende lukker nu for debatstof fra Levende Hav og Fiskernes Økologiske Netværk. ”Udgiv jeres egen avis” skriver Fiskeri Tidendes chefredaktør til Levende Hav. Udelukkelsen kommer med sikkerhed fra hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening.

I efteråret 2001 klagede vi over, at de indlæg vi sender til Fiskeri Tidende, aldrig fik lov til at stå ukommenteret til ugen efter. Vore indlæg fik som regel påhægtet formand Bent Rulles kommentarer og spydigheder. Dertil svarede chefredaktøren ”Det kan I da have ret i, men jeg gør blot hvad hovedbestyrelsen har pålagt mig”.

Ved at udelukke kritikkerne af Danmarks Fiskeriforening og den førte politik, (vi er ikke de eneste der bliver forment adgang til bladet) bliver lederskabet i dansk fiskeri mere og mere lukket om sig selv. Nu skal kritikkerne også smides ud af foreningen og i Hanstholm har man nu gjort alvor af truslerne om, at gøre livet vanskeligt for de fiskere som er medlemmer af FØN.

Lederskabet i dansk fiskeri befinder sig på et stenalderniveau, hvad moderne lederskab og kommunikation angår. De er lukkede og helt uimodtagelige for kritik og i denne lukkethed sejler de fiskeriet i sænk, med Folketing, regering og fiskerimyndighederne som passive tilskuere.

Det er til himmelen råbende vandvittigt, at de ansvarlige for dansk fiskeri stadig opretholder troen på, at man kan styre og forvalte fiskeriet som om man stadig havde et frit fiskeri - men det gør man! Danske fiskere har en oldnordisk organisation og det danske samfund har en fiskeriforvaltning, som på flere områder burde havde været skiftet ud for mange år siden.

Ifølge Folketinget, regeringen og anden myndighed, skal danske fiskere reguleres som Danmarks Fiskeriforening ønsker det. Alle fiskere skal have lige adgang til alle farvande, uanset fartøjernes størrelse og fiskeri. De skal også have samme regulering uanset fartøjernes størrelse og fiskeri. Alle danske fiskere skal stilles lige, ingen grupper må gives fordele frem for andre. Hvis små kystfartøjer på 10 tons skal have en regulering, som tager højde for deres situation, så skal et fartøj som Gitte Henning på knap 2000 tons have samme fordele, eller skal en sådan regulering ikke indføres i dansk fiskeri, mener og arbejder Danmarks Fiskeriforenings for.

Og det skal foreninger selvfølgelig også have friheden til, men de skulle ikke have støtte fra samfundets ansvarlige til en sådan politik. .