Fiskekvoter 2002 og et bedre havmiljø

 

Det internationale havforsknings råd ICES, som består af eksperter fra 19 lande, anbefaler igen i år, et totalt stop for fiskeri efter torsk i Nordsøen 2002. Den danske torskekvote i Nordsøen er i år på 8.200 tons, i 2000 var den 14.500. 

Fra 1996 – 2000 blev den danske kvote på ca. 25.000 tons for Nordsøen, og det selv om  ICES hvert år kom med advarsler om at der blev fanget alt for mange torsk i Nordsøen. Sidste år anbefalede ICES også et totalt stop for det direkte torskefiskeri i Nordsøen, men dette råd fulgte man ikke.

-         En realistisk vurdering for Nordsøen i 2002 bliver en torskekvote på ca. 5.500.

Danmarks Fiskeriforening er mildest talt meget uenige med ICES og de opfordret til, at Danmark trækker sig ud af ICES. Og i protest mod den lave kvote i 2001, har foreningen ikke villet deltage i den danske regulering af torsk i 2001. Hvordan er det så gået med reguleringen i 2001, uden rådgivning fra Danmarks Fiskeriforening?

Nogenlunde men det kan blive bedre. Bortset fra lukningen af et større område i Nordsøen i 1. kvartal i år, tæller det på positiv siden, at der ikke været et total stop for torskefiskeriet i 2001. Men på den negative side tæller at reguleringen igen har ramt de skånsomme fiskerier. Lige nu er rationerne forholdsvis meget store, men det er kun de større havgående garn- og trawlfartøjer, som kan udnytte deres rationer. Det almindelige, dvs. det skånsomme snurrevodsfiskeri, kan ikke fange torsk på denne tid af året, og da de kunne fange torsk, var rationerne små. Det kystnære fiskeri, de mindre fartøjer, kan heller ikke fange torsk på denne tid af året, fordi der ikke er torsk ved kysten og fordi vejret er for blæsende til de mindre fartøjer. Da disse to kategorier af skånsomme fiskerier kunne fange torsk, var rationerne meget små

Med den forventelige endnu lavere kvote på torsk i det kommende år bør myndighederne medtage disse forhold i reguleringen for 2002. For kystfiskerne er problemet måske blevet løst ved at deres fiskeri nu kommer under egne kvoter i det kommende år, kvoter for torsk, rødspætte og tunge.

ICES vurderer, at rødspættebestanden i Nordsøen har det nogenlunde, mens de anbefaler en nedsættelse af fangsten i Kattegat og Skagerrak. Mht. rødspættebestanden  i Kattegat kan det vise sig at ICES tager fejl. I hvert fald er det sikkert, at der er mange rødspætter i Kattegat dette efterår. Der har faktisk ikke været så mange rødspætter i Kattegat i 25 år og det massive fiskeri der har været og som stadig foregår, er endnu uforklarligt. Hvor kommer alle de rødspætter fra, spøger fiskerne med rette sig selv og omverden? 

I de senere år har fiskerne ikke kunnet fange deres rødspættekvote, men i år er den nu opfisket, og det selv om der ser ud til, at det gode rødspættefiskeri nord for Djursland kan foregå til jul.

Til historien om det flotte rødspættefiskeri i Kattegat, hører den for miljøet meget positive udvikling, at rødspætterne er fulde af føde og at det måske kunne tyder på en betydelig forbedring i miljøtilstanden i dele af Kattegat, et område som har været hårdt ramt af iltsvind siden midten af 80’erne.