Home

Er de ulovlige bifangster ulovlige i fiskeriet?

                   December 2002

 

     

  

   

Fiskerikontrollen anmelder i disse dage industrifartøjer i Esbjerg, Thyborøn og Hirtshals til politiet, fordi deres laster af industrifisken sperling og brisling, indeholder ulovlige fangster af sild, kuller, torsk og andre konsumfisk. En last industrifisk er ulovlig, hvis der i lasten af sperling befinder sig mere end 5 % torsk og kuller og i alt mere end 15 % andet fisk. Så er der en regel om, at højst 25 % af lasten må være blevet til suppe, dvs. at højst 25 % af lasten må bestå af fisk som ikke længere kan identificeres. Fanger man brisling må der være 20 % sild i industrilasten. Så lovgivningen tillader faktisk et forholdsvist stort indhold af konsumfisk i industrilasterne og alligevel bliver fartøjerne opbragte med ulovlige fangster. 

Men en ting er lovgivningen, en anden er fiskernes syn på ulovlighederne. Tidligere var det sådan, at alle fiskerne, mere eller mindre selvfølgelig, accepterede, at industrifiskerne landede konsumfisk i industrilasterne, men sådan er det ikke i dag, lige bortset fra konsumfisk som sild og hvilling. 

For når industrifiskerne nu bliver taget med kuller, torsk og andre konsumfisk i lasten, så er der nu en bred og udtrykt kritik og forargelse over industrifiskeriet og deres metoder. De fleste fiskere mener, at industrifiskerne godt kan have sild og hvilling i industrilasterne, mens de vil ikke længere acceptere, at kuller, torsk, sej og fladfisk (bortset fra ising) går til fiskemel og olie. 

Det lyder måske ikke af så meget, men det er faktisk en mindre revolution. For industrifiskeriet, i første og sidste kvartal af året, har altid været et fiskeri med meget store bifangster af konsumfisk. De store fisk blev landet til konsum og de ofte meget store mængder af undermålsfisk gik i lasten til fiskemel og olie. På grund af de de meget små kvoter på konsumfisk i de senere år, kan industrifiskerne ikke længere, lovligt i hvert fald, lande deres konsumfisk.

Så er spørgsmålet: Er den lovgivning vi har på industrifiskeriet i orden?

Dertil er svaret et rungende nej. Den dur overhovedet ikke for årets første og sidste kvartal. Der er et utal af meldinger fra industrifiskerne på, at de simpelthen ikke er i stand til at fiske lovligt! 

De fisker alligevel og de har så kun to muligheder. Enten satser de på ikke at blive opdaget og lander fisken, eller også tør de ikke og smider fangsten tilbage i havet som dødt udsmid.  Resultatet er det samme, konsumfisken blevet fanget og dør. Sådan foregår fiskeriet efter sperling og ingen kan bestride dette faktum.

Så i forhold til industrifisken sperling burde der være et generelt fiskeforbud - fiskerne siger selv at de ikke kan udøve det fiskeri lovligt, ergo bør det stoppes. Eller også bør det lovliggøres, ved at bifangstreglerne tilpasses sperling fiskeri, alt andet er uholdbart.

Vi skal anbefale at fiskeriet stoppes af hensyn til fiskeressourcerne, af hensyn til genopbygningen af fiskebestande som torsk og kuller og af hensyn til det samlede danske fiskeri, som hver år må fange færre og færre fisk og som lider under et voksende dårligt image for dansk fiskeri. 

De mange industrifartøjer kan ikke kompenseres med andre fisk, for der ikke fisk nok. Derfor bør der afsættes de nødvendige (mange) penge til ophugning af de store industrifartøjer.

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand 11.12.2002

Home