Danmarks Fiskeriforening alene i verden

LLH nyheder den 13. jan. 2002

 

 

Flere inden og uden for fiskeriet har opfordret Levende Hav (LLH) og Fiskernes Økologisk Netværk (FØN) til at få skabt et bedre forhold til Danmarks Fiskeriforening (DF), til gavn for udviklingen af et mere bæredygtigt fiskeri.

Det er forsøgt tidligere og foranlediget af, at Danmarks Fiskeriforening ikke skelner mellem LLH og FØN, havde Knud Andersen i sidste uge et møde med fiskernes formand Bent Rulle.

Her gjorde Bent Rulle klart, at DF ikke vil skelne mellem LLH og FØN – det er en og samme ”ekstremistsammenslutning”, ifølge Bent Rulle.

På Knud Andersens spørgsmål om der eventuelt kan opbygges en form for fælles forståelse omkring de emner vi er enige om, svarede Bent Rulle at det kan man da godt forestille sig. Men en sådan udvikling kræver ubetinget, at LLH og FØN ophører med at kritiserer dele af dansk fiskeri. En kritik fra LLH og FØN af bestemte fiskerier, fartøjer eller fiskere, er en kritik af hele det danske fiskeri, af alle danske fiskere og af Danmarks Fiskeriforening, gjorde Bent Rulle det meget klart.

Og det standpunkt er ikke til forhandling. Vil LLH og FØN have et mere konstruktivt forhold til Danmarks Fiskeriforening, så betyder det, at de to foreninger må ophøre med at kritiserer noget som helst i dansk fiskeri.

LLH kommentar til mødet.

Nu har vi forsøgt og herefter må det står klart over for alle, der har opfordret til en forsoning med DF - at det ikke er muligt. For ingen kan vel forlange, at vi skal afstå fra at kritiserer det fiskeri som ødelægger bestande, havbund og de skånsomme fiskerier.

En sådan melding fra formanden for alle danske fiskere, bør også få alarmklokkerne til at ringe hos fiskerimyndighederne. For hvordan kan Folketinget fortsat tro på, det skulle være muligt at få skabt et mere bæredygtigt fiskeri sammen med en formand, som ikke vil tillade kritik af egen forening og af de problematiske fiskerier?

Læs også dagens nyhed fra Esbjerg hvor Esbjerg Fiskeriforening bakker op om Levende Hav