Det lykkes ikke for Danmarks Fiskeriforening at få genoptaget industrifiskeriet

udsendt Feb. 2002

 

 
 

Til DR Syd i dag siger Fiskeridirektoratets direktør Jørgen Fredsted, at han ikke vil imødekomme fiskernes ønsker om en generel genåbning af industrifiskeriet i Nordsøen, bl.a. med henvisning det "meget uheldige forløb i industrifiskeriet". Nu giver han derimod 4 fartøjer tilladelse til at tage på ”prøvefiskeri”. Kan de fange industrifisk uden konsumfisk så er Fiskeridirektoratet rede til at genåbne for industrifiskeriet i Nordsøen.

Levende Hav Nyheder har skrevet en del om denne sag og den afgørelse der nu er truffet synes fornuftig - under de givne omstændigheder. For ifølge fiskerne på havnene, er det endog meget tvivlsomt, om der på denne tid af året overhovedet kan bedrives et lovligt industrifiskeriet.