Danmarks Fiskeriforening og havforurening

 Fiskeri Tidende oktober 2001

 

 

 

Torsdag den 4. oktober havde vi et indlæg i Fiskeri Tidende, i et forsøg på at bløde lidt op på forholdet mellem Landsforeningen Levende Hav LLH og Danmarks Fiskeriforening DF. For vi mener, at DF bør deltage i Udvalget vedr. miljøpåvirkninger og fiskeressourcer. 

I samme avis er Bent Rulle citeret for at sige ”Det er omsonst at sidde i udvalg med mennesker, der udelukkende nedgør erhvervsfiskeriet, og dets udøvere”. Og Fødevareminister Ritt Bjerregaard kan godt forstå hvorfor Danmarks Fiskeriforening er sure på Levende Hav og hvorfor DF ikke vil sidde i udvalg med Levende Hav. Ministeren siger også, at ”hun havde svært ved at udelukke dem fra udvalget”.

Bent Rulle og Ritt Bjerregaard kan tilsyneladende blive enige om at være sure på LLH, hvor det kniber mere med enigheden, når der skal skabes et mere bæredygtigt fiskeri. Jeg synes at Ritt Bjerregaard bør fortæller os, hvorfor hun godt forstår, at DF er sure på Levende Hav! Og hvorfor ministeren mener, vi har gjort os fortjent til denne surhed? Er Fødevareministeren f.eks. enig med Bent Rulle i, at LLH nedgør dansk fiskeri, ved at være kritiske overfor en lille afdeling af dansk fiskeri?

Ritt Bjerregaard er skuffet over, at DF ikke deltager i udvalgsarbejdet. Som medlem af udvalget er jeg skuffet over, at Fødevareministeren ikke har fået DF ind i udvalgsarbejdet. LLH kan ikke trække sig fra udvalget, for uanset om Fødevareministeren har følt sig presset til at vi skulle med, så må en minister stå over al kævl og strid. Når hun siger vi bør være med, og vi ikke kan andet under vores formål, ja så har vi blot at stille op. At Ritt Bjerregaard nu ”forstår” og skal ”forklare” og har haft ”svært ved at udelukke LLH fra udvalget”, er beklageligt. Vi skal opfordre Fødevareministeren til med alle midler, at få  Danmarks Fiskeriforening ind i udvalget. For det kan jo ikke helt udelukkes, at DF kommer til at tage ansvaret for de naturødelæggende fiskerimetoder, som måske bliver forklaringen på, hvorfor det står så sløjt til med havmiljøet og ressourcerne, når udvalgsarbejdet er afsluttet i slutningen af 2002. 

Gentagne gange har Bent Rulle bedyret, at han har hele hovedbestyrelsen bag sig i denne sag. Bent Rulle og hovedbestyrelsen bør måske tage kontakt til DFs medlemmer for at høre, om de står bag. Denne sommer har vi været rundt i 3 måneder til mere end 30 havne, hvor vi talt med flere hundrede fiskere og bortset fra en enkelt havn, er vi blevet godt modtaget overalt.

Hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening mener, at LLH nedgør fiskeriet og fiskerne og Bent Rulle er citeret for, at LLH vil fiskeriet til livs for egen vindings skyld. Denne sommer har vi talt med alle slags fiskere fra alle slags fiskerier, og med ganske få undtagelser, er der ingen af dem som har givet udtryk for formandens mening om LLH. Selv tror vi, at de fleste ser mere nuanceret på tingene og at mange finder debatten forfriskende. Så jeg tillader mig med denne forsigtige konklusion: Det er formanden som er blevet sur på LLH, og da LLH ikke er en særlig vigtig sag for hovedbestyrelsen, så støtter den, som den har tradition for, op om formanden også i hans afvisning af at sidde i udvalg med LLH.

Men det ændrer ikke ved, at det var Danmarks Fiskeriforening som ville have undersøgt miljøpåvirkningernes indflydelse på fiskeressourcerne, og det har de nu fået dette udvalg til. Det er mildt sagt udtryk for manglende realitetssans, at DF ikke har medregnet LLH som deltager i dette udvalg. Det samme er tilfældet omkring reaktionen fra  Fødevareministeren. Det kan da ikke komme bag på DF, at ministeren ikke smider LLH ud eller undgå at tage os med, når man ser på udviklingen i den offentlige forvaltning de seneste 10 år!

Så forklaringen er måske mere enkle, nemlig at Danmarks Fiskeriforening i virkeligheden ikke ønsker at sidde med i dette udvalg, fordi det er bedre at sidde ude på sidelinen og nedsable alt hvad der kommer fra udvalget i det kommende år?

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav