Danmark uden fiskeriminister

Udsendt den 30. oktober 1997 

 


 

TIL PRESSEN:

Torsdag den 30. oktober blev et ændrings forslag fra EU-kommissionen vedtaget i Bruxelles, mod Danmarks stemme. Men fordi Danmark undlod at gør brug af vetoretten har bomtrawlfiskeriet nu fået Europas blå stempel til et fortsat og udvidet fiskeri i Nordsøen.

Det er ikke bare Fiskeriministeren som i dag tabte en sag i Bruxelles - de ansvarlige fiskere har mistet deres minister. Ved ikke at nedlægge veto, har Danmark fået et katastrofalt medansvar for en europæiske ubæredygtig og uøkologisk fiskeripolitik. Og Danmark har bøjet sig fordi dansk fiskeri selv har udviklet et bomtrawlfiskeri, samt bibeholdt et uøkologisk og uansvarligt industrifiskeri. Det har dansk fiskeri, samtidig med at vi tillader et bomtrawlfiskeri inden for 12 sømil. Vi tillader bomtrawlere som kystfiskere, selv om vi har en lov der forbyder at skibe med en maskinkraft på mere end 299 hk må fiske inden for 12 sømil. P.g.a al den dobbelt moral og en minister med et alt for stort ministerium, har den danske fiskeripolitik spillet fallit

Men hvorfor gav europaudvalget ikke ministeren et veto-mandat i denne sag?

Ingen med fornuften i behold kan forsvare bomtrawlfiskeriet. Det er et fiskeri som foregår med redskaber der pløjer sig 10-20 cm under havbunden og kun efterlader et spor af rådden havbund og ødelæggelser og en elendig fiskekvalitet. Det fiskeri har et udsmid på 10-13 kg fisk og bunddyr for hver kg fisk de lander. Og bomtrawl er hovedårsagen til at snurrevodsfiskeriet og kystfiskeriet forsvinder. Bæredygtigheden og økologien i bomtrawlfiskeri sammenlignes bedst med en svinefarm på 20.000 svin på 20 hektar land. Ingen med indsigt, viden og fornuft kan føre et forsvar for bomtrawlfiskeriet.

Alligevel har det fiskeri haft lov til at fiske efter tunger og rødspætter i den sydlige Nordsø med det resultat at havbunden er ødelagt. Nu skal de nord på og de har fået lov til at udvide deres område mod nord, helt op til Hvide Sande. En maskevidde på 80 m/m i trawlet (danske faststående redskaber har en mindstemaskestørrelse på 100 m/m.), betyder en stor fangst af småfisk. For at løse dette problem har man fået nedsat mindstemålet på rødspætter fra 27 cm til 22 cm. Ikke fordi disse undermålere kan sælges - det kan de ikke - men for at bomtrawlfiskeriet kan minimere lidt af deres katastrofale udsmid.

Den 30. oktober 1997 blev en sort dag for fremtidens fiskeri. Latterliggjort er Folketingets Finanslovs vedtagelse, loven til fiskeri, samt så vidt muligt med henblik på at opstille tilhørende statsregler og statskontrol i form af et blåt Ø-mærke (Lovforslag nr L233), for al tale om økologi og bæredygtighed i fiskeriet er forstummet. Et 30 mands M/K udvalg under Fiskeridirektoratet, skal den 18/11 holde deres første møde, og Ministeren har pålagt udvalget, at det så hurtigt som muligt får udarbejder en aktionsplan for et bæredygtig fiskeri, spørgsmålet er nu: Hvordan kan det lade sig gøre?

 

LANDSFORENINGEN LEVENDE HAV