Fusk i fiskeripolitikken  

                  Berlingske Tidende. Dec. 2002

 

     

  

Hvis nogen tror at fiskeriet er i gode hænder under det danske formandskab, så tager de fejl. Hvis nogen tror at det danske formandskab arbejder til fordel for det naturskånsomme og ressourcebæredygtige fiskeri, så er de blevet forført af regeringens åleglatte intetsigenhed.

Jeg har været tæt på fiskeriet i mange år og jeg er ikke i tvivl om, at der er fiskerier der ikke burde fiske – men det er heldigvis stadig et mindretal. Derimod har et meget stort flertal af ministre, regeringer, politikere og fiskeriorganisationer fusket med den fiskeripolitiske sandhed i en sådan grad, at de burde straffes for det. Den nedadgående kurve for torskefiskeriet i Nordsøen taler sit eget sprog og enhver ansvarlig forvaltning ville have fjernet årsagerne til denne katastrofale kurve. Den fælles fiskeripolitik har blot ladet stå til, ved år efter år blot at sænke kvoterne, med den logiske konsekvens, at fiskeriet kollapser. Årsagerne er indlysende, det direkte fiskeri efter torsk og kuller med moderne og effektive trawl, vod og garn er årsagen til den lave bestand. Det fiskeri kan fiskeripolitikken stoppe med de mange penge der er nødvendige til at få fjernet de, med EU støtte indsatte moderne fiskefartøjer og fangstteknikker. Gør man det, vil der stadig være plads til en bifangst af torsk i andre fiskerier og til et torskefiskeri med det kroge-og garnfiskeri, som ikke går direkte efter de torsk som gyder. 

Dele af fiskeriet og deres organisationer fusker med sandheden. Men det er fiskeripolitikken som bærer ansvaret for de katastrofale tilstande i fiskerbestandene.

Kurt Bertelsen Christensen

Home