Brev til fødevareministeren om  forvaltningen af dansk fiskeri

 

 

Fødevareminister Ritt Bjerregaard

Kære Ritt Bjerregaard

Vi skriver til dig her fra Thorsminde, hvor vi ligger med Landsforeningen Levende Havs projektfartøj, M/S Anton. Vi er på farten landet rundt med en udstilling ”Det Bæredygtige Fiskeri” og et oplæg til debat med fiskere og forbrugere om fremtidens fiskeri. Siden slutningen af juni har vi fået besøgt mange havne og vi skal besøge flere, inden vi når København i slutningen af september. Vi ligger 1-3 dage i hver havn, hvor vi bestræber os på at få talt med så mange som muligt.

Nu halvvejs på turen står det uhyggeligt klart, at fiskerne er nede med flaget, vi har aldrig tidligere mødt en så stor modløshed, som vi har mødt på denne tur. Rigtig mange fiskere venter kun på, at du fremlægger en ophugningsordning som de kan tage de imod. Du har hørt dette mange gange siden du blev minister, men vi tror det værre end du kan forestille dig, for ellers ville der være taget hånd om denne situation.

-    Men selv med de dramatiske reguleringer som venter fiskerne, så er der ingen samfundsnyttige grunde til, at så mange gerne vil forlade fiskeriet og så få der afgjort ikke vil.

Paradoksalt bliver vi også venligt modtaget her på vestkysten, selv om vi i tekst og tale gør klart, at nu må de fartøjer som er årsag til problemer, ud af fiskeriet. Det skånsomme fiskeri og fiskeressourcerne kan ikke holde til, at der indsættes nye effektive fartøjer i fiskeriet, men der kommer jævnligt sådanne fartøjer ind i fiskeriet.

Som en skipper på et af de nye mordene fartøjer sagde til os i Esbjerg ”I kan godt pakke sammen med jeres romantiske vrøvl, jeg har netop købt tonnage for over 2 mill. kroner og de skal bruges til en nybygning der skal fiske med 4 trawl. Det moderne fartøj jeg har i dag, fisker for 1 mill. om måneden og lige nu fisker jeg på de ukvoterede arter og det skal mit nye fartøj også”. Han fik 5-6 mill. i støtte til det fartøj han har, fordi det er et snurrevodsfartøj, og det er jo skånsomt!

Men sandheden er, at han trawler hummer og anden fisk, og nu skal han nok få støtte fordi han fanger ”ukvoterede arter”. Det vil han sikkert også gøre, men han vil også fange alt det andet fisk han kan, alt vil han fange – det er han simpelthen nødt til, for at få økonomi i så store investeringer. Og vi kunne blive ved på samme kurs med beretninger om de nye fartøjer og systemer der presser alle andre ud af fiskeriet. For alle må vige for ham og både ham selv, og de som han presser ud af fiskeriet, er overbeviste om, at dansk fiskeri er på vej til skulle bestå af 2-300 store effektive fartøjer, som så kan fiske via licenser og/eller omsættelige kvoter.

På denne tur er vi blevet klar over, at gribes der ikke ind nu, får de ret, kapitaliseringen af vore fælles ressourcer, vil blive enden på dansk fiskeri. De større fartøjsejere og deres industri vil denne vej, ikke kun fordi der er for få fisk, men også fordi der er rigtig mange penge i salg af tonnage, kvoter, licenser m.m. For at få et begreb om den udvikling kan man blot se på udviklingen i det tyske fiskeri, her sælges og købes rettigheder til tårnhøje priser.

Vi er ikke så bekymrede for en eller anden form for omsættelighed inden for sild og makrel, men sættes der ikke vandtætte skodder mellem det fiskeri, og det konsum- og industrifiskeri som foregår efter bundlevende fisk, vil de gældstunge konsum- og tobisfartøjer, kunne sætte hælene i. For sammen med deres långivere at holde ud, indtil de har fået presset alle andre ud af fiskeriet, det har vi lært på denne tur. 

-       Kan du gøre noget ved den udvikling?

-       Din forgænger ville ikke blande sig i hvilke fartøjer og hvilke metoder der skulle fiskes med ”det ved fiskerne vel bedst”, fortalte han os i Bønnerup, er du enig i det synspunkt?

Nu ser det langt om længe ud til, at forbrugerne vil have fisk. Derfor må det også være vigtigt, at vi opretholder flåden af små og mellemstore fartøjer, som kan fange den dagfangede fisk, til de ferske markeder i Europa, fra de mange havne i Danmark. Som Fødevareminister kan du forhindre, at de fartøjer forsvinder ud af dansk fiskeri. Denne gruppe af fartøjer er overhovedet ikke nogen trussel mod bestandene, og bør derfor have den mængde fisk der gør det muligt for dem at holde skruen i vandet.

Danmarks Fiskeriforening er imod at de mindre kystfiskere (fartøjer under 15 meter som dagligt lander deres fisk) kommer under en ”årsmængde regulering”, og de vil modarbejde udviklingen af en sådan regulering for denne gruppe af fartøjer. I dette forår og under denne tur, taler vi med mange fiskere som vil have en sådan regulering, og på havnene er de kritiske over for deres forening. Vi må konstatere, at Danmarks Fiskeriforening ikke længere taler på vegne af alle danske fiskere, de taler end ikke længere på vegne af et flertal af danske fiskere. Som det ser ud i dag har Danmarks Fiskeriforening kun det mandat, det tager gennem tavsheden fra de danske fiskere.

Du ved også at fiskerne ikke har organisatoriske traditioner, det ligger ikke til fiskernes livsform. Derfor bliver du nødt til at tage udgangspunkt i de konkrete virkeligheder som hersker i det praktiske fiskeri, hvis du vil have gennemført en regulering/lovgivning som skal nytte. Kystfiskerne kan ikke, selv om det sikkert ville være at foretrække i en sag som årsmængde reguleringen, ”tale med en stemme”. 

Vi behøver sikkert ikke at fortælle dig hvor lidt det betyder for de samlede ressourcer, at sikre et økonomisk bæredygtigt kystfiskere, ej heller hvor vanskeligt det vil blive, men vi vil gerne fortælle dig, at der står respekt om dig som minister for fiskeriet, og at du har vores støtte til gennemførelsen af en fiskeripolitik, som gør op med filosofien om, at ”det må fiskerne selv kunne finde ud af, under de kvoter vi giver dem”.

Derfor skal vi anbefale en fiskeripolitik, som tager vare om de fartøjer og metoder som kan fiske uden at udgøre en trussel mod andre fiskere, mod bestandene og mod havmiljøet. Det betyder helt konkret, at der må afsættes de nødvendige midler, der gør det muligt at få ophugget fra toppen. Sker det ikke, vil det ikke lykkes at komme ind på en kurs mod genopbygning af bestande. Det ved alle i fiskeriet, både de som presses ud, og de som i dag ikke har andet valg end med alle midler, at forsøge på at blive i fiskeriet. 

Med venlig hilsen, Skipper Henning Thøgersen, Projektleder Kurt Bertelsen Christensen

M/S Anton, Pt. Thorsminde 

For kontakt til M/S Anton anton@levende-hav.dk telf. 51245712