En Årsberetning ved Bent Rulle

April 2002

 

     

  

 

Fiskernes formand Bent Rulle har fremlagt sin beretning for 2001 (den finder man på Danmarks Fiskeriforenings hjemmeside www.fiskeriforening.dk).

I sammenligning med tidligere beretninger er 2001 beretningen blevet en tam affære. Det er en lang (og kedelig) redegørelse, uden politisk indhold, visioner og også den traditionelle skarpe kritik af alt og alle. Målgruppen er så afgjort ikke medlemmerne på foreningens generalforsamling den 19. april i Vejle, men omverden, og herunder selvfølgelig medierne.

Det kommer klart til udtryk i redegørelserne for hvorledes foreningen er opbygget, hvordan den arbejder, hvad den arbejder med, hvor det gør det og hvornår!. 1/3 af beretningen er oplysninger om de enkelte fiskearter og så er der en del input til debatten om sæler, marsvin og skarver. Alle oplysninger som fiskerne udmærket kender igennem deres ugentlige avis Fiskeri Tidende - det ser ud til at Danmarks Fiskeriforening opererer med en ekstern og en intern beretning, ligesom foreningen gør det når det gælder deres årlige regnskab!.

De forholdsvis fyldige afsnit om bæredygtighed, marsvin, skarver og sæler viser tydeligt, at Danmarks Fiskeriforening bruger disse sager til at sløre de alvorlige problemer i dansk fiskeri. F.eks. får vi meget lidt at vide om fiskeriets reelle problemer inden for industrifiskeriet, de ulovlige motorer, de ulovlige landinger osv. Intet sted i beretningen står der, at Danmarks Fiskeriforening tager afstand fra ulovlighederne og at foreningen vil gøre alt hvad der skal gøres for at få stoppet ulovlighederne. Tværtimod fremstilles offentligheden og medierne som useriøse i sagerne og derfor har Danmarks Fiskeriforening, i samarbejde med fabrikkerne, gjort noget for at redde industrifiskeriets image. (Her tænkes sikkert på den helsides propaganda annonce i Jyllands Posten).

Omverden og mediernes behandlinger af begrebet bæredygtighed, udsmid og problemerne omkring marsvin, sæler og skarver, mangler ifølge beretningen, også saglighed. Man skal selvfølgelig forsøge at minimere problemerne med udsmid og bifangster men ”naturligvis uden at ødelægge rentabiliteten i fiskeriet” -  her er der et glimt af de ”gamle beretninger”.

På disse vitale områder er alt som før, blot pakket ind i et slør af ord og billeder. Ifølge beretningen har foreningen gang i  30 projekter. Bl.a. et ”pinger” forsøg for at minimere fangsten af marsvin, et forsøg som ifølge beretningen, har reddet garnfiskeriet i dele af Nordsøen. 30 projekter er mange, også for en forening som Danmarks Fiskeriforening. Men bortset fra et par hentydninger til miljø, teknik, økonomi får vi ikke noget konkret at vide om disse mange projekter. I foreningens eksterne regnskab, som også ligger på hjemmesiden, finder man heller ikke oplysninger om de 30 projekter.

Konklusionen på denne 2001 beretning er, at Danmarks Fiskeriforening har stoppet med de direkte angreb på alt og alle, men ellers er alt ved det gamle. Der skal ikke røres ved ”rentabiliteten i fiskeriet” som omskrevet betyder – ’af hensynet til vores image og omverdens kritik, vil vi gøre hvad vi kan for at minimere problemerne, men vi vil under ingen omstændigheder være med til noget, som indebærer at vi kan miste penge’.