Bæredygtigt fiskeri - om igen

Bragt i Information i september 1999

 

 

 


Kurt Bertelsen Christensen, Formand i Landsforeningen Levende Hav

 

Fødevareminister Henrik Dam Kristensen fik fredag den 3/9, i 'Debat om EU', 30 min. til at forklare os radiolyttere noget om dansk- og europæisk fiskeri. Det fik vi ikke meget ud af bl.a. fordi ministeren flere gange måtte indrømme, at han ikke kendte til de nærmere i omstændigheder omkring de spørgsmål han blev stillet. Mere sikker blev ministeren da han gjorde klart, at han ikke 'bryder sig om' et økologisk fiskeri, det er som han sagde - 'et misbrug af økologien'.

Men hvordan kan nogen misbruge økologien, når ministeren selv har underskrevet lov nr. 404 'Fremme af økologisk fiskeri med henblik på etablering af et blåt ømærke'? Ministeren forholder sig desværre til Finanslovsaftaler, som til fiskeri- og kvoteaftaler, som ikke er det papir værd de er skrevet på.

Det kan selvfølgelig ikke være tale om et misbrug når en lov er blevet vedtaget i Folketinget. Derimod misbruger ministeren bæredygtigheds begrebet. Ministeren har ansvaret for at Danmark har en bæredygtig fiskeripolitik. Det har vi ikke og det får vi ikke før ministeren går i gang med at forvalte fiskeriet. Ministeren forsøger at forvalte fiske ressourcerne og overlade forvaltningen af fiskeriet til fiskerne selv. Denne misforvaltning har ført til, at der er alt for få fisk tilbage i vore farvande. Efterspørgslen og prisen stiger, og fordi vi ikke har en bæredygtig fiskeripolitik, tillader politikerne, at der fiskes langt over hvad der er biologisk bæredygtigt. Nu vil ministeren have et kvalitets mærke i stedet for et ø-mærke. Men han stikker os blår i øjnene ved at fremme et kvalitets mærke - på bekostning af det ø-mærke han selv har skrevet under på - hvis mærket vel og mærke skal indeholder andet end hvad der ligger i begrebet 'frisk fisk', f.eks. et bæredygtigt fiskeri. Og det skal mærket vel, hvis det overhovedet skulle give mening at gå i gang med den øvelse!

Vi vil have et økologi mærke fordi det er udviklet og det kan sættes i gang når den politiske vilje er til stede. Og ligeså vigtigt - mærket foregøgler ikke forbrugerne, at den fisk de køber er biologisk bæredygtig. Ø-mærket sikrer alene de kriterier som fiskeren er herre over som; måden der fiskes på; energiforbruget; hvem, hvor og hvordan der fiskes. Det er fiskere som fisker under disse kriterier som forbrugerne skal støtte via et ø-mærke. Vi foretrækker også et økologisk fiskeri fordi det ikke per automatik medfører at det traditionelle fiskeri bliver uøkologisk, helt på line med det økologisk landbrug, som jo ikke kan påstå, at det traditionelle landbrug skulle være uøkologisk. Det økologiske fiskeri er alene et sæt kriterier som kan kontrolleres og som de fiskere der vil fiske økologisk har lovet at overholde. Lige som landbruget har kunnet vedtage et sæt økologiske spilleregler, skal fiskeriet vedtage et sæt regler der handler om fiske skånsomt, med større masker, med et lavt energiforbrug, ingen udsmid o.s.v.. Og denne konkrete handling og ikke mindst affødte debat, vil, igen som i landbruget, presse forvaltningen mod et højre mål af bæredygtighed i fiskeriet.

Andre mærker som f.eks. for et miljøvenligt eller et skånsomt fiskeri dur ikke. De er værdiladede og signalere mere negativt i forhold til det ikke mærkede. Umuligheden af et mærke for et bæredygtigt fiskeri er der gjort rede for, så nu er spørgsmålet så hvilket mærke, om ikke ømærket, skal dække over det alternative fiskeri?

Indtil nogen stiller med et bedre vil vi, uanset ministerens kovending, fortsat foreslå et statskontrolleret blåt ømærke for et økologisk fiskeri.