IQ - individuelle kvoter for alle!

                       November 2002

 

     

  

Kampen om fiskeressourcerne er blevet mere brutal, for der er penge i fisk og priserne på fisken synes kun at vokse. For de gældstunge moderne og effektive fartøjer handler det om at få rådighed over flere fisk og den skal de henter i EU's fælles fiskeripolitik og forvaltning. På havet har de allerede taget en større og større part af fisken fra det traditionelle fiskeri – nu vil de have resten, ellers kan de ikke overleve med de lave kvoter.

På den hjemlige slagmark kæmper Danmarks Fiskeriforening de stores kamp mod de små. Foreningen har nu stillet forslag om, at alle skal have deres egen kvote. Den skal udregnes efter hvor meget de enkelte fartøjer har fanget de seneste 3-5 år. Som nævnt har de store taget den største del af kagen, resten får de med dette forslag. For uanset hvilken konstruktion man vælger for kvotesammenlægninger, salg, bytte, lån, kvotebanker, har de store alle fordelene. 

De har bundet så meget kapital i deres fartøjer, at de også vil bruge endnu flere millioner på at få flere fisk. Og deres banker stå parat, de har intet andet valg og der er jo også mange penge i fisk, hvis blot fisken kommer over i det fartøj de har belånt. De mindre har ingen penge, de må søge sammen i kollektiver eller andre konstruktioner for at få kvoterne til at slå til. Men fiskerne er ikke meget for de forpligtende økonomiske fællesskaber, så deres fisk bliver til salg for de som vil købe. 

For samfundet er det en meget uheldig udvikling, for det traditionelle fiskeri med de skånsomme redskaber, kan nemlig opfylde behovene i den fælles europæiske fiskeripolitik. Behovet for et større mål af bæredygtighed målt på fiskebestande og økosystem. Men fiskene kan ikke gøre det alene, de skal have støtte udefra og den kan vi også give dem uden betænkning, for vinder de store, vil vi alle stå tilbage med r…. i vandskorpen, med det uløste bæredygtighedsproblem som vi har i dag.

Den gældstunge flåde er bygget i samme periode hvor det stod klart for dem og alle os andre, at ressourcerne var i alvorlig tilbagegang. De er ikke bygget op fordi der var en masse fisk i havet som blot ventede på at blive fanget, de er bygget fordi ejerne og deres økonomiske rådgivere ikke mente at de havde noget andet valg. Uden investeringer ville de blive ramt af deres egne afskrivninger. Og godt hjulpet på vej af fiskeripolitikken og den offentlige støtte, har de opbygget deres ubæredygtige fiskeri, og kalkuleret med, at det mindre og mere traditionelle fiskeri ville give op og bede om ophugningsstøtten. 

Vinder de store vil de fortsætte kampen om ressourcerne, i havet med hvad deraf følger af ødelæggelser, og på land endnu inden fisken er fanget. De store har vist, at ressourceknaphed, ødelagte økosystemer og hensynet til andre, ikke betyder noget. Og derfor må alle nu ind i kampen for det fiskeri de vil have i fremtiden. For den udefrakommende støtte giver håb om, at de fiskere som bedriver et bæredygtigt fiskeri i dag, vil tage kampen op mod de store, som kun vil tage fiskeriet fra dem. Det bliver dyrt, men det er en god investering i fremtidens fiskeri, for som nævnt er det penge i fisken og det det liv der knytter sig til et aktiv fiskeri på de mange fartøjer i de mange havne.

Men det er dog en lille pris i forhold til den pris vi skal betale hvis de store vinder kampen, for så lyder dommen med en Lemvig fiskers ord: ”Først ødelægger de os, så ødelægger de sig selv”.

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand den 15.11.2002

Home