IK - stor ståhej for ingenting

              November 2002

 

     

  

 

Hver dag, året rundt lever Danmarks Fiskeriforening op til de moderne kaos-teorier som siger, at det er umuligt at forudse noget som helst og hvad der vil ske, hvis man bruger de gammelkendte logiske metoder til analyse af en given situation. 

Nu har foreningens medlemmer f.eks. afvist, at lade sig regulerer via IK individuelle kvoter! 

Danmarks Fiskeriforening har ellers brugt denne sommer på at forklare medlemmerne, at det var den eneste vej ud af de alvorlige vanskeligheder fiskeriet står i og overfor. Det blev et massivt nej til IK på et repræsentantskabsmøde og det nej er formanden Bent Rulle, ifølge Fiskeri Tidende 21/11, meget tilfreds med. ”Jeg er meget tilfreds med at det er enstemmighed for det betyder at de danske fiskere har truffet en fælles beslutning for den fremtidige regulering, med fælles ansvar og fælles risiko” siger Bent Rulle til Fiskeri Tidende.

Den udtalelse holder ikke vand. Inde i bladet kan man læse, at en fiskeriforenings formand som repræsenterer de store i dansk fiskeri, siger at afstemningen ikke gav det fulde billede af virkeligheden. Og det er så sandt som det er sagt, afstemningen er meget langtfra at være en fælles beslutning i og med at de store i dansk fiskeri meget gerne vil have indført IK, eller endnu bedre IOK som de også selv kan omsætte, endnu inden de har fanget fisken.     

Kort fortalt så fremkom formandskabet i Danmarks Fiskeriforening, tidligere i år, med et for fiskerne revolutionært forslag til en helt ny forvaltning af dansk fiskeri – ifølge forslaget skal fiskerne have IK individuelle kvoter. Det er revolutionært fordi en sådan regulering gør op med hele fundamentet i den danske regulering som bygger på fælles kvoter og rationer. Forslaget skabte da også et voldsom røre i blandt de danske fiskere og formandskabet med Bent Rulle i spidsen måtte land og rige rundt for at forklare medlemmerne dette forslag. Overalt fik han altid understreget, at han blot vil forklare IK ikke forsvare det. Det manglende forsvar for egne ideer forklarer Bent Rulle med, at også dette problem kommer udefra. Nu skal fiskerne have IK, alene fordi sildefiskerne har fået IOK. Det har sildefiskerne fået imod Bent Rulles rådgivning, ja Bent Rulle har kæmpet imod, men han tabte kampen til nogle få sildefiskere som så også forlod Danmarks Fiskeriforening og fik oprettes deres egen forening som nu forhandler på sildefiskernes vegne.

Medlemmerne i Danmarks Fiskeriforening kunne selvfølgelig ikke forstå at nu skulle de have en regulering som de normalt kæmper imod, blot fordi et par sildefiskere havde haft held med at melde sig ud af foreningen og så få deres vilje mht. omsættelige kvoter. 

Der er gode grunde til at et flertal af de danske fiskere ikke vil have IK eller IOK og at et mindretal gerne vil have det. Flertallet af de danske fiskere vil nemlig forsvinde ud af fiskeriet med en sådan regulering, af den simple grund, at der ikke er fisk nok og at flertallet ikke har den nødvendige kapital der skal til for at fiske under individuelle kvoter. Her bliver det alles kamp mod alle, allerede inden man er kommet på havet og en sådan regulering vil helt og holdent tilgodese de gældstunge forretninger som ikke har noget andet valg end at få købt sig de nødvendige mængder af fisk – og det næsten uanset prisen. 

(Et udmærket eksempel er fra TV2 Nord den 24/11 som beretter om en industrifisker fra Skagen som køber 7 fartøjer i tysk fiskeri, for derigennem at få adgang til en fangst af 10.000 tons brisling).

Bent Rulle er tilfreds siger han, med hvad? burde man spørge ham.

Home