Folketinget og fremtidens fiskeri

                 November 2002

 

     

  

”Hvordan agter regeringen konkret at fremme bæredygtigt fiskeri i Danmark og EU” blev overskriften på en forespørgselsdebat i Folketinget den 5. november.

-         Debatten startede kl. 13.05 og sluttede kl. 14.30, i de ca. 1½ time blev der afleveret 63 indlæg fra salen.

Referatet er grusom læsning og efterlader én i uskøn blanding af vrede og fortvivlelse. De eneste indlæg som forsøgte at favne spørgsmålet kom fra SF og Enhedslisten. Begge partier havde forstået spørgsmålet og den alvorlige situation der hersker i fiskerierhvervet og i fiskebestandene og de kom med konkrete forslag til fremtidens fiskeri – men så er det også sagt.

Siden VK regeringen kom til magten, har haft held til at sabotere debatten i og udenfor Folketinget, ved at bortlede opmærksomheden fra det væsentlige i de enkelte sager. At de øvrige partier i Folketinget så ikke fastholder regeringen på de enkelte dagsordener, er også forstemmende. I spørgsmålet om fremtidens fiskeri er det tydeligt, at partierne minus SF og Enhedslisten, ikke ønsker (læs: evner) at tage denne debat.

Bortledningsmanøvren i denne sag blev et spørgsmål om satellit overvågning af fiskefartøjer. Partiet Venstre har været imod denne form for overvågning, men nu efter at de har fået regeringsmagten, er de for satellit overvågning. Denne kovending greb partierne, som det halmstrå de havde brug for, og sammen med regeringen fremsatte de et indholdsløst dagsordenforslag. Forespørgselsdebatten kom således ikke til at handle om fiskeripolitik, men om partiet Venstres politiske holdning til frihed eller mangel på samme. To tidligere socialdemokratiske Fødevareministre brugte deres tid (et par minutter) til at undre sig over, at Venstre nu går ind for denne form for overvågning. Men ikke et ord om hvad de selv agter vil gøre for at fremme udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. 

De som har den nødvendige energi kan studerer debatten her:

4) Forespørgsel nr. F 7: Forespørgsel til fødevareministeren: »Hvordan agter regeringen konkret at fremme bæredygtigt fiskeri i Danmark og EU?«

Op gennem 90’erne har Levende Hav skrevet et utal af artikler, sendt ligeså mange anmodninger, spørgsmål og opfordringer til Folketinget om fiskeri og fiskeripolitik. Dette arbejde har haft et eneste formål, at få Folketinget til at interesserer sig og tage ansvaret for fiskeriet, havmiljøet og fiskebestandene.

Men bortset fra SF og Enhedslisten har arbejdet ikke båret frugt. Flertallet i det danske Folketing aner ikke hvad de skal stille op med fremtidens fiskeri. Og derfor går det også kun ned og ned af bakke med det danske fiskeri.

Konklusion: Det er en politisk skandale at Folketinget ikke evner at tage ansvaret for den danske fiskeripolitik og det er en overskandale i år, hvor Danmark har formandskabet for EU og hvor EU's fiskerireform – som har været 10 år undervejs – skal vedtages. 

Den danske fødevareminister har i hvert fald endnu ikke begrebet den alvor der skal lægges i arbejdet for udviklingen af fremtidens bæredygtige fiskeri.

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand den 6.11.2002